ฝ่ายผู้ป่วยนอก

The Outpatients Department

ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกด้วย คุณธรรม เอื้ออาทร และมีคุณภาพ

ฝ่ายผู้ป่วยนอก เป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้มาใช้บริการ เป็นด่านหน้าโรงพยาบาลตั้งแต่การลงทะเบียนประวัติ ลงทะเบียนสิทธิการรักษา ลงทะเบียนจองเตียง ลงทะเบียนเข้านอนโรงพยาบาล บริหารจัดการเตียง บริการลงทะเบียน Fax Claim บริษัทประกันสุขภาพเอกชน ติดต่อประสานงาน รวบรวมข้อมูล และสรุปข้อมูล

เจตจำนง

ฝ่ายผู้ป่วยนอก เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกด้วย คุณธรรม เอื้ออาทร และมีคุณภาพรวมทั้งใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นสถาบันต้นแบบ

ภาระหน้าที่

 1. บริการด้านงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกอย่างมีมาตรฐานและเท่าเทียม
 2. บริการด้านงานบรรจุผู้ป่วยโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 3. พัฒนาการบริการผู้ป่วยนอกตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โครงสร้างของฝ่ายผู้ป่วยนอก

ฝ่ายผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประกอบด้วย 3 หน่วยงานดังนี้ 

 1. งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (Outpatient medical records)
 2. งานบรรจุผู้ป่วย (Admissions)
 3. งานพัฒนาบริการและบริหารงานคลินิก (Service Development and Clinic Management)

การให้บริการของฝ่ายผู้ป่วยนอก

การให้บริการของฝ่ายผู้ป่วยนอกแบ่งเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้

งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

 1. บริการลงทะเบียนประวัติ
 2. บริการลงทะเบียนผู้ป่วยส่งตรวจคลินิก
 3. บริการลงทะเบียนสิทธิ์การรักษาพยาบาล
 4. บริการลงทะเบียนและอนุมัติสิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง อปท. องค์กรที่เกี่ยวข้อง
 5. บริการถ่ายภาพผู้ป่วย

งานบรรจุผู้ป่วย

 1. บริการลงทะเบียนจองเตียงผู้ป่วย
 2. บริการลงทะเบียนเข้านอนโรงพยาบาล (Admission)
 3. บริหารจัดการเตียง
 4. บริการ Fax Claim ประกันสุขภาพเอกชน
 5. บริหารจัดการสิทธิ์การรักษาพยาบาล
 6. บริการโทรศัพท์ตามผู้ป่วยมานอนโรงพยาบาล

งานพัฒนาบริการและบริหารงานคลินิก

 1. เก็บข้อมูลวิเคราะห์ เสนอแนวทางการแก้ไข                                       
 2. วางแผน พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ                                             
 3. ติดตามการดำเนินงานของคลินิกต่าง ๆ                                    
 4. งานธุรการ สารบรรณ เอกสาร พัสดุ                                                                
 5. งานช่วยตรวจที่ OPD

การบริการห้องพักผู้ป่วย อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์


ประเภทห้อง


จำนวนเตียง


ราคาห้อง/วัน
(รวมอาหาร)


สิ่งอำนวยความสะดวก

Standard2 – 4 เตียง900 บาท
1. ล็อกเกอร์ส่วนตัว
2. เครื่องทำน้ำอุ่น

Deluxe2 เตียง1,800 บาท
1. ล็อกเกอร์ส่วนตัว
2. เครื่องทำน้ำอุ่น
3. โซฟา
4. โทรทัศน์
5. อุปกรณ์อาบน้ำ

Studio1 เตียง3,800 บาท
1. ล็อกเกอร์ส่วนตัว
2. เครื่องทำน้ำอุ่น
3. โซฟา
4. โทรทัศน์
5. ตู้เย็น
6. โต๊ะรับประทานอาหาร
7. อุปกรณ์อาบน้ำ

Superior1 เตียง5,300 บาท
1. ล็อกเกอร์ส่วนตัว
2. เครื่องทำน้ำอุ่น
3. โซฟา
4. โทรทัศน์
5. ตู้เย็น
6. โต๊ะรับประทานอาหาร
7. อุปกรณ์อาบน้ำ

Executive1 เตียง8,300 บาท
1. ล็อกเกอร์ส่วนตัว
2. เครื่องทำน้ำอุ่น
3. โซฟา
4. โทรทัศน์
5. ตู้เย็น
6. โต๊ะรับประทานอาหาร
7. อุปกรณ์อาบน้ำ

Junior Suite1 เตียง10,300 บาท
1. ล็อกเกอร์ส่วนตัว
2. เครื่องทำน้ำอุ่น
3. โซฟา
4. โทรทัศน์
5. ตู้เย็น
6. โต๊ะรับประทานอาหาร
7. อุปกรณ์อาบน้ำ

Bhumisiri Suite1 เตียง
1 ห้องนั่งเล่น
12,300 บาท
1. ล็อกเกอร์ส่วนตัว
2. เครื่องทำน้ำอุ่น
3. โซฟา
4. โทรทัศน์
5. ตู้เย็น
6. โต๊ะรับประทานอาหาร
7. อุปกรณ์อาบน้ำ

รูปห้องพักผู้ป่วย

รูปห้องพักผู้ป่วย

สิทธิประกันสุขภาพ (Fax Claim) ของบริษัทประกันชีวิตที่ให้บริการกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

1. หน่วยงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

สถานที่ตั้งงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

 • อาคาร ภปร ชั้น G
 • อาคาร ส.ธ. ชั้น G
 • อาคารล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น G
 • อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น G
 • อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น G

2. หน่วยงานศูนย์บรรจุผู้ป่วย เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

สถานที่ตั้งศูนย์บรรจุผู้ป่วย

 • อาคาร ภปร ชั้น M 
 • อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น M

3. หน่วยงานพัฒนาบริการและบริหารงานคลินิก

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 18

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์บรรจุผู้ป่วย
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น M และอาคาร ภปร ชั้น M

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 4345, 4216, 4378, 4341, 83050-1