CU Freshy 12 มอบขนมหวาน

“น้องใหม่จุฬาฯ รุ่น พ.ศ.2512 ” CU Freshy 12 มอบขนมหวาน พร้อมน้ำผลไม้ จำนวน 170 ชุด เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์