สถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19

รายงานความเคลื่อนไหวประจำวันของจำนวนประชาชนผู้มารับการคัดกรองโรค ผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในสถานะต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ภายในประเทศอีกด้วย


Pin It on Pinterest