การเตรียมและการฉีดยา เมโทรเทร็กเซ็ต (MTX) ใต้ผิวหนัง สำหรับผู้ป่วยฉีดให้ตนเอง