การบริหารร่างกาย สำหรับผู้ป่วยโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด ที่เป็นน้อย