ภาวะหนังหุ้มปลายไม่เปิดและการผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ