BINANCE CHARITY มอบของบริจาค

BINANCE CHARITY ร่วมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบเครื่อง AIRVO”2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงจำนวน 10 เครื่อง มูลค่ารวม 2,000,000 บาท เพื่อใช้รักษาดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต