“รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี”


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเสวนา “รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี”

เปิดจุดบริการศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย บริเวณด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และด้านหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์

ส่งมอบพื้นที่ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย บริเวณด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ เปิดอย่างเป็นทางการ

มูลนิธิมาดามแป้ง “ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง”


ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิมาดามแป้ง ร่วมกิจกรรมวันมะเร็งโลกในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยการจัดโครงการ “ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” พร้อมด้วยอาสากล้าใหม่มูลนิธิมาดามแป้ง ร่วมทำกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม และมอบชุดชั้นในสตรี

มอบชุด PPE เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โครงการ Less plastic โดยนายศุภภกฤต เกียรติประเสริฐ ประธานกรรมการนักศึกษาฯ และคณะ มอบชุด PPE  จำนวน 50 ชุด เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมทบทุนบริจาคสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสยาม ร่วมกับสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าไทยไหหลำ ศาลเจ้าแม่ทับทิมอุทัยธานี และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนบริจาคสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในงานมหัศจรรย์ ตรุษจีน มั่งมีสุข เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม

โครงการ “ค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 7” “พี่น้องผองเพื่อน”


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และชมรมคนรักษ์ตับได้จัดงาน ค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 7 “พี่น้องผองเพื่อน”

แพทย์จุฬาฯ ผนึก ทรู ดิจิทัล ดึงเทคโนโลยี AR เสริมประสิทธิภาพด้านการแพทย์ เปิดตัวนวัตกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน (CPR)


ข่าวประชาสัมพันธ์

Augmented Reality Hololens for CPR การเปิดตัวนวัตกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน โดยภายในงานมีกิจกรรมการฝึกสอนการกู้ชีพพื้นฐานกับหุ่นจำลองให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย