ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ร่วมกับห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังฯ จัดกิจกรรมสร้างความสุขให้กับเด็ก

กิจกรรมวันเด็กประจำปี ให้กับเด็กป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และเด็กจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย

มอบซึชิข้าวกล้อง และข้าวกล้องอบกรอบ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยคุณพจณี คงมาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าบุคคล มอบซึชิข้าวกล้อง จำนวน 500 ชิ้น และ ข้าวกล้องอบกรอบ จำนวน 1,000 ซอง

มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

ครอบครัวตันนิรันดร มอบเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบหน้ากากผ้า สเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์

TCI Global Ventures Company Limited พร้อมด้วย คุณศรัณย์ปกรณ์  ปิยเดชมงคล และคุณกิตติพัฒน์ วงษ์น้อย มอบหน้ากากผ้าจำนวน 600 ชิ้น สเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน 1000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 526 ชิ้น

มอบเครื่อง Oxygen Concentrator จำนวน 1 เครื่อง

มอบเครื่อง Oxygen Concentrator จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่พยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดี แก่พยาบาลที่สำเร็จการฝึกอบรมตามเกณฑ์ในหลักสูตรเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training รุ่นที่ 3

สัมมนาการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสาธารณสุข

รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการผู้ป่วยใน เป็นประธานเปิดสัมมนาและชี้แจงทิศทางการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

5 โรคติดเชื้อในเด็กที่ควรระวังในฤดูหนาว

โรคติดเชื้อในเด็กในช่วงฤดูหนาวมี 3 กลุ่มโรคและ 5 โรคสำคัญคือ โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจได้แก่ โควิด-19 (COVID-19) โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดเชื้ออาร์เอสวี (RSV) โรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหารได้แก่ โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า และโรคไข้ออกผื่นได้แก่ โรคอีสุกอีใส

มอบเงินบริจาค เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ

คุณชัชชัย จิตนิยมค้า มอบเงินบริจาค จำนวน 5,070,000 บาท เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย