พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ และเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระสังฆราช

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ และเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พิธีทำบุญสังฆทาน และสดัปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญสังฆทาน และสดัปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

งานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจและมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาลประจำปี 2565

ร่วมนำเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมตอบข้อซักถามร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าพยาบาล และผู้บริหารทางการพยาบาล

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

“วันปิยมหาราช” ชาวจุฬาฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล ถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สภากาชาดไทยเทิดไท้สมเด็จย่า เสริมสร้างดูแลสุขภาพปวงประชา ห่างไกลไร้โรคา มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ถวายพานพุ่มราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร เข้าร่วมในพิธี

“งานครบรอบ 30 ปี คลินิกวัยทอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”

เผยแพร่ผลงานและความก้าวหน้าในด้านการรักษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีกิจกรรมเสวนาเนื่องใน “วันวัยทองสากล” และ “วันโรคกระดูกพรุนโลก”

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดตัวคลินิกการได้ยินและการทรงตัวขั้นสูง

กิจกรรมเสวนาภาคประชาชนในหัวข้อ “ปัญหาการได้ยิน-ภัยเงียบที่กำลังคร่าสมองคุณ เตรียมความพร้อมประเทศไทยสำหรับสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการได้ยินความเสี่ยงสูงสุดที่ป้องกันได้ของภาวะสมองเสื่อม”

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากร ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เกษียณอายุและคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

ด้วยรักและผูกพัน 65

งาน “ด้วยรักและผูกพัน 65″ เพื่อแสดงกตเวฑิตาแก่พยาบาลสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุการทำงาน ปี 2565

รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้รับรางวัลคุณภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระดับนานาชาติ แห่งแรกของไทย

งานแถลงข่าวและร่วมแสดงความยินดีการได้รับรางวัลคุณภาพการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งอเมริกา Bronze Award

กิจกรรม “รู้เท่าทันโรคมะเร็งเด็ก ครั้งที่ 1″

เสวนาเจาะลึกเรื่องการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร