คณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และรับฟังผลการปฏิบัติงานโครงการวิจัยระหว่างไทย-สหรัฐ ภายใต้ทุนวิจัยจาก NIH สหรัฐอเมริกา

APEC Health Working Group เยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากคณะผู้แทน APEC Health Working Group เยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อศึกษาดูงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กิจกรรมการอบรมแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำ Rescue Child Victim ครั้งที่ 9

คณะทำงาน “ขวัญดรุณ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำ

โครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ CNPG’ 2021

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์

สัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู “ก้าวทันโรคไปกับเวชศาสตร์ฟื้นฟู”

ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู “ก้าวทันโรคไปกับเวชศาสตร์ฟื้นฟู”

โครงการ Ethics Day

โครงการ Ethics Day เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติเชิงบวกด้านอัตลักษณ์จริยธรรมของ CHULA Nurse Moral Model

พิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัดพิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบทุนสนับสนุนวิชาการ

มอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลระบบการหายใจผู้ใหญ่

ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับ สาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต เพื่อสู่เครือข่าย Critical Care Nephrology

เปิดกิจกรรมตรวจสุขภาพสตรีเฉลิมพระเกียรติฯ “วันแม่แห่งชาติ”

ประกอบไปด้วย การเปิดตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษามะเร็งเต้านม การตรวจวินิจฉัยรักษามะเร็งปากมดลูก และยังมีโซนนิทรรศการจัดแสดง

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย”

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีต้อนรับพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565

คณะผู้บริหารทางการพยาบาลเข้าร่วมในพิธีต้อนรับพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565

ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของโรงพยาบาล

คุณรุ่ง ศิวานุวัฒน์ มอบเงินบริจาค

คุณรุ่ง ศิวานุวัฒน์ มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค

คุณจเร รุยาพร คุณถวัลย์-คุณอัญชนา รุยาพร คุณอุมาวรรณ-คุณมิ่งเพชร รุยาพร ร่วมกันมอบ รถเข็นนั่ง สำหรับผู้ป่วย ร่วมบริจาค

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

คุณอภิเษก เทวินทรภักติ คุณพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์ส่องกล้องคลื่นเสียงความถี่สูง ฝ่ายอายุรศาสตร์

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากฟอกอากาศ

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากฟอกอากาศ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณปัญญา มณีขาว มอบเงินบริจาค

คุณปัญญา มณีขาว มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนให้กับหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา และหน่วยโรคไตเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์