บริษัท วีเค อินโดนเวชั่น จำกัด มอบชุด PPE


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท วีเค อินโดนเวชั่น จำกัด มอบชุด PPE เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณภัทรา โพธิเวชกุล มอบเงินบริจาค

คุณภัทรา โพธิเวชกุล มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณอรุณศรี พัฒนสุวิภากุล มอบเงินบริจาค

คุณอรุณศรี พัฒนสุวิภากุล มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินระดมทุน

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินระดมทุน ให้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คุณสมิทธิ เนาถาวร บริจาคเงิน

คุณสมิทธิ เนาถาวร บริจาคเงิน เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินหายใจ รุ่นที่ 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ผู้ตรวจการพยาบาล หัวหน้าศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

โครงการ Medication Safety Issue ปี 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดกิจกรรมโครงการ Medication Safety Issue ปี 2565 เรื่อง Medication Reconciliation รณรงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์และหลักสูตรปฐมพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง และหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

ทริอาช The Series มอบเงินบริจาค

ทริอาช The Series มอบเงินบริจาค สมทบทุนช่วยโครงการผ่าตัด โรคหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัวนาคสกุล มอบเงินบริจาค

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และครอบครัว มอบเครื่องช่วยหายใจ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และครอบครัว มอบเครื่องช่วยหายใจแรงดันเสริม 2 ระดับ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัววานิชวัฒน์ มอบเงินบริจาค


ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัววานิชวัฒน์ พร้อมกัลยาณมิตร มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยและทิชชู่เปียกผสมแอลกอฮอล์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันอานันทมหิดล 2565

วันอานันทมหิดล 2565 วางพวงมาลาถวายสักการะ รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” เนื่องในวันอานันทมหิดล วันคล้ายวันสวรรคต มีองค์กรภาครัฐ และเอกชน ส่งพวงมาลาเพื่อถวายสักการะ

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเตรียมผู้บริหารทางการพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเตรียมผู้บริหารทางการพยาบาล Leadership Succession Plan II-III ประจำปี 2564-2565

ทันเหตุการณ์ฝีดาษวานร Monkeypox Update


ข่าวประชาสัมพันธ์

ทันเหตุการณ์ฝีดาษวานร Monkeypox Update ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงวิธีสังเกตและแนวทางการป้องกันดูแลตนเองและครอบครัว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare


ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบรางวัลผลงานพัฒนาคุณภาพบริการ และเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด บริจาคเงิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด บริจาคเงินเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบชุดอาหารว่าง

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบชุดอาหารว่าง ประกอบด้วย ซูชิข้าวกล้องสติ๊ก และน้ำสมุนไพร เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 108 ปี และร่วมมอบโล่รางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นและประกาศเกียรติคุณ