กิจกรรมโครงการ “เดินวิ่งล้านก้าว”

กิจกรรมโครงการ “เดินวิ่งล้านก้าว” กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

คุณวิทยา นาควัชระ และ ผศ.ดร.วรประภา นาควัชระ มอบเงินบริจาค

คุณวิทยา นาควัชระ และ ผศ.ดร.วรประภา นาควัชระ มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ฝ่ายศัลยศาสตร์ และเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มอบเงิน เพื่อโครงการปรับปรุง ห้องส่องกล้องตรวจลำใส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณรัตนา – คุณวิโรจน์ ตันศิริมงคล มอบเงินบริจาค

คุณรัตนา – คุณวิโรจน์ ตันศิริมงคล มอบเงินบริจาค เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล และ เพื่อฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณพัชรินทร์ อัศวานุชิต มอบเงินบริจาค

คุณพัชรินทร์ อัศวานุชิต มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ มอบเงินบริจาค

ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณภัทร์ คอสต้า และคณะ ร่วมกันมอบเครื่องผลิตออกซิเจน

คุณภัทร์ คอสต้า และคณะ ร่วมกันมอบเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น ร่วมมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเครือ

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น ร่วมมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเครือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท อีนิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้มีอุปการคุณร่วมบริจาค

บริษัท อีนิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้มีอุปการคุณร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ และใช้ในการรักษา Covid-19

คุณทิพย์วรรณ วีระภุชงค์ และคุณเอนกพร โพธิทัต มอบเงินบริจาค

คุณทิพย์วรรณ วีระภุชงค์ และคุณเอนกพร โพธิทัต มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การสัมมนา “ผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor)”

รศ.นพ.ดร.ม.ล. กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ผู้เยี่ยมสำรวจภายใน”

บริษัท โฮ้ว ป่า ไทเกอร์ บาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด มอบ Tiger Balm Healthcare Kit

บริษัท โฮ้ว ป่า ไทเกอร์ บาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด มอบ Tiger Balm Healthcare Kit เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตาย

ภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากยา (Medication-related osteonecrosis of the jaw; MRONJ) เป็นหนึ่งในเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อยมาก แต่อันตรายค่อนข้างรุนแรง

บริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบเงินบริจาค รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ

บริษัท ยัมมี่่ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านอาหาร The Eateria) มอบอาหารกล่อง

บริษัท ยัมมี่่ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านอาหาร The Eateria) มอบอาหารกล่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ มอบเงินบริจาค

คุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ มอบเงินบริจาค เพื่อซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เดินทางเข้าพบตัวแทนสภากาชาดไทย

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เดินทางเข้าพบตัวแทนสภากาชาดไทย เพื่อให้สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

บริษัท เอซีอี โกลบอล จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท เอซีอี โกลบอล จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์อาหาร Bwell มอบเงินบริจาค

ศูนย์อาหาร Bwell มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำรวจระบบยา จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

สำรวจระบบยา จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม

อินนูลินจากแก่นตะวัน ใยอาหารละลายน้ำชนิดพิเศษ

‘อินนูลินจากแก่นตะวัน’ ด้วยกระบวนการสกัดวิธีใหม่ เพื่อให้ได้ใยอาหาร
ละลายนน้ำชนิดพิเศษ ที่ช่วยสร้างสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้แบบจำเพาะเพื่อรักษาโรคอ้วน

คณะผู้บริหารเยี่ยมเยียนบุคลากรภายในเพื่ออวยพรปีใหม่

คณะผู้บริหารเยี่ยมเยียนบุคลากรภายในเพื่ออวยพรปีใหม่ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และจับฉลากมอบของรางวัลให้กับบุคลากร