คุณประถมาภรณ์ –คุณเพ็ชร ชินบุตร บริจาคแอลกอฮอล์

คุณประถมาภรณ์ –คุณเพ็ชร ชินบุตร บริจาคแอลกอฮอล์และสเปรย์ฉีดทำความสะอาดแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณวิชัย – คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล มอบเงินบริจาค

คุณวิชัย – คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นิสิต EMBA 2019 มอบเงินบริจาค

นิสิต EMBA 2019 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด มอบเครื่องให้ออกซิเจน

บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด 19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบเครื่องช่วยหายใจ

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเครื่องช่วยหายใจ

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมกับ เมืองไทยประกันชีวิต มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อช่วยผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จุฬาฯ รับมอบเครื่องจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอัตโนมัติ

จุฬาฯ รับมอบเครื่องจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอัตโนมัติ จำนวน 5 ตู้ เพื่อสนับสนุนและผลักดันสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเป็นช่องทางของประชาชนในการเข้าถึงชิ้นงานนวัตกรรมทางการแพทย์

พคบ.รุ่นที่ 10 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณสุวัฒ ชาญสุวิทยานันท์ เป็นผู้แทน หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคง ระดับผู้บริหาร(พคบ.) รุ่นที่ 10 ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินบริจาค

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

ทีมคณะผู้บริหาร ABSS บริจาคชุดป้องกันการติดเชื้อ

ทีมคณะผู้บริหาร ABSS บริจาคชุดป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล (PPE) เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยเพื่อป้องกันโควิด-19

บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น มอบเงินบริจาค

บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

ดัชมิลล์ มอบกาแฟอาราบัส

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด มอบกาแฟ “อาราบัส Chilled Cup Coffee” เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้มีจิตศรัทธา มอบสิ่งของอุปโภค

คุณอานนท์ เจริญรุ่งเรือง พ.ต.ท.กรัณย์ หิรัณย์เตชะ คุณกีรวุฒิ กิติยาดิศัย บริจาคเงินและมอบสิ่งของอุปโภค ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

อดีตคณาจารย์คณะพาณิชย์-บัญชี จุฬาฯ มอบเครื่องมือทางการแพทย์

อดีตคณาจารย์คณะพาณิชย์-บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ไพลิน ผ่องใส และ ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์ มอบเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเงิน สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

คุณนันทิวัฒน์ สามารถ พร้อมด้วย คุณมกรา อนะมาน และคุณมกร พงษ์ธนพฤกษ์ ร่วมบริจาคเงินสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

CU Freshy 2511 พร้อมด้วยคณะ มอบเงินบริจาค

CU Freshy 2511 พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้แทนมอบเงิน เพื่อร่วมสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท โตโยต้า เค มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท โตโยต้า เค มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มอบเงินสนับสนุน เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง

กระทรวงวัฒนธรรม มอบอาหารกล่อง และเจลแอลกอฮอล์

คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ มอบอาหารกล่อง และเจลแอลกอฮอล์ ในโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”

กลุ่มนิสิตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 73 มอบหน้ากาก N95 และเงินสนับสนุน

“กลุ่มนิสิตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 73” (MDCU 73) มอบหน้ากาก N95 และเงินสนับสนุน เพื่อส่งกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด และ บริษัท นำเจริญกรุงเทพ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

บริจาคอาหารกล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

เครือสหพัฒนพิบูลย์, บริษัท ไดชิน จำกัด, บริษัท Nippon Tei group และคณะ ร่วมบริจาคอาหารกล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

มอบน้ำดื่ม

สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบน้ำดื่ม จำนวน 500 แพ็ค แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องกรองอากาศ

สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องกรองอากาศ Airflow เพื่อใช้ในหอผู้ป่วยโควิด-19

มอบชุด PPE และเครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด

สโมสรโรตารีกรุงเทพไซน่าทาวน์ ภาค 3350 โดยนายกก่อตั้ง และ อดีตนายกชุดก่อตั้งสโมรสรฯ มอบชุด PPE และ เครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด

มอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์

สโมสรไลออนส์ดุสิตากรุงเทพ มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ โรค Covid-19

มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ

ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 46 ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน ” ร่วมสู้วิกฤติ COVID-19 ” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เอส เอส ซวน (แบงค็อค) & พูลคิง อินเตอร์ มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ร่วมส่งกำลังใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

แกร็บ ประเทศไทย ร่วมส่งกำลังใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ

คณะผู้แทนจาก มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

มอบเงินเพื่อผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ

คุณวรรณี บุญวิวัฒนโสภณ คุณชาญชัย ตันติราษฎร์ มอบเงินบริจาค เพื่อผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายกฯ ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

มอบเงินและชุด PPE เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์

คุณพรพิมล ปฐมศักดิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน ในประเทศไทย และ คุณศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ อดีตนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทน มอบเงินและชุด PPE เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์

มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

คุณปริญญา หอมอเนก คุณอารีรัตน์ หอมอเนก และคุณประภาศรี ไพศาลสกุลชัย มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คุณวรนุช วิญญูนันทกุล มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2515 (CU15) มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชุมชูศักดิ์ศรี

คุณประเสริฐ ชุมชูศักดิ์ศรี และ คุณธนัท สุวรรณปริญญา มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชุมชูศักดิ์ศรี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อสายท่อลมสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

คุณสุกิจ – คุณสุนีย์ ภัทรสุวรรณกุล มอบเงินบริจาค เพื่อซื้อสายท่อลมสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก จำนวน 20 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ โควิค-19

มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ขอขอบพระคุณ กลุ่มเซ็นทรัล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน 15 เครื่อง

ลูกตุ้มระงับปวด

เป้าหมายสำคัญของการใช้อุปกรณ์ลูกตุ้มระงับปวด คือการได้มอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยการได้เห็นผู้ป่วยไม่ต้องทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บปวดรุนแรงหลังการผ่าตัด คือหัวใจสำคัญของการรักษา

มอบเครื่องดื่ม

คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุน มอบน้ำข้าวโพด

มอบโทรศัพท์มือถือ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบโทรศัพท์มือถือ True Super 4G และซิมการ์ด True

มอบเงินสนับสนุน

คุณภัสสรกรณ์ – คุณราศรี จิราธิวัฒน์ และครอบครัว ที่ได้มอบเงินสนับสนุนทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาโรคโควิด-19

มอบหุ่นยนต์สื่อสาร

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ CU14 และผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบระบบ Kaitomm Hospital

มอบเงินบริจาค

MONEY CAFE GROUP ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบเงินบริจาค เพื่อโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

มอบ Handy Gel และเวชภัณฑ์ยารักษาโรค

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด มอบ Handy Gel และเวชภัณฑ์ยารักษาโรค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเครื่องฟอกอากาศ

ทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์ ประธานผู้ก่อตั้ง และ นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด และคุณนันทพันธ์ มหัทธนธัญ มอบเครื่องฟอกอากาศ

มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

คุณวิวัฒน์ สุวรรณนภาศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ จำกัด มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเครื่องผลิตอากาศและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ครอบครัวอรรถาพิช โดย คุณภัทรภร มิลินทสูต บริจาคเครื่องผลิตอากาศผสมออกซิเจน และอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนเพื่อสนับสนุนโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

ร่วมสนับสนุนในโครงการสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรค Covid-19

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ร่วมสนับสนุนในโครงการสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรค Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเครื่องช่วยหายใจแบบ Vela Plus

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มอบเครื่องช่วยหายใจแบบ Vela Plus เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ จากการระบาดของโควิด-19

มอบน้ำกระชาย เพื่อส่งมอบให้เป็นกำลังใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ คุณอณุภา อนัญอนวัช มอบน้ำกระชาย เพื่อส่งมอบให้เป็นกำลังใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการสู้ภัยโควิด-19

มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบผลิตภัณฑ์ และของใช้จำเป็น

บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ และของใช้จำเป็น จำนวน 200 ชุด เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และมอบผลิตภัณฑ์เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท ตังกุยจั๊บเบฟเวอเรจ จำกัด บริจาคเงิน เพื่อซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยโควิด-19

สนับสนุนอาหารกล่องในการสู้ภัยโควิด-19

คุณรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ พญ.ธัญพร เฮงพงษ์ธร และ คุณณรงค์ศักดิ์ วัชรัตน์ศิริยุทธ์ สนับสนุนอาหารกล่อง เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการสู้ภัยโควิด-19

มอบอุปกรณ์การแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มอบเครื่องช่วยหายใจและชุด PPE เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

มอบเงินบริจาคเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

“น้องใหม่จุฬาฯ รุ่น พ.ศ.2512” CU Freshy 12 มอบเงินบริจาค จำนวน 157,212 บาท เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่9 ( ปธพ.9 ) มอบผลิตภัณฑ์มาม่า และขนมปัง เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์

นางสาวศรีสันต์ ตะล่อมสิน และคณะ ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ ช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

มอบน้ำมะพร้าวและน้ำสัปปะรดแบรนด์ เจี๊ยก JIAK

คุณสิทธิศักดิ์ วัฒนาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศาลา สมุทรสาคร จำกัด มอบน้ำมะพร้าวและน้ำสัปปะรดแบรนด์ เจี๊ยก JIAK จำนวน 40 กล่อง เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

“โอโตยะ OOTAYA” ได้นำอาหารมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จํากัด แบรนด์ “โอโตยะ OOTAYA” ได้นำอาหารปรุงสุกมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ร่วมบริจาคชุด PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

คุณไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ์ ร่วมบริจาคชุด PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ร่วมบริจาคและมอบของใช้ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน The Insurance and Financial Advisors Foundation พร้อมคณะกรรมการ ร่วมบริจาคชุด PPE หมวก และมอบของใช้ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

บริจาคเงินสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

ผู้แทนจาก บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

Pin It on Pinterest