เคพีไอ ให้ด้วยใจ สู้ภัยโควิด

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย คุณสุชาวดี แสงอนงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินบริจาค จำนวน 318,000 บาท เพื่อ “กองทุนผ้าป่า 100 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”

พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

บริจาคซื้อเครื่อง Pulse oximeter

รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ พร้อมด้วยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี พ.ศ. 2520 ร่วมสมทบทุนบริจาคซื้อเครื่อง Pulse oximeter (เครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดแบบหนีบปลายนิ้ว)

OPPO ร่วมด้วยช่วยกัน สู้ภัย COVID-19

บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ฟ จำกัด มอบโทรศัพท์มือถือ OPPO เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ

คุณจินดา เจียรวงศ์ และ คุณสุคนธ์ สุรฤทธิยางกูร พร้อมด้วยคณะ ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อและสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์

สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ระบบ Reverse Osmosis

มอบผลิตภัณฑ์ในเครือเพื่อสนับสนุนการทำงาน

บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ในเครือ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วยโควิด-19

หลับตื่นให้เป็นเวลา สุขภาพดีกว่าในอนาคต

การนอนที่อาจส่งผลร้ายกับร่างกายในระยะยาวได้ หนึ่งในปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการนอนที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ได้แก่ โรคนอนไม่หลับ (Insomnia) ซึ่งพบ 1 ใน 3 ของประชากรวัยผู้ใหญ่

อาการทางผิวหนัง จากโรคโควิด-19 ผลข้างเคียงที่ไม่ควรมองข้าม

การศึกษาวิจัยและเชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง พบว่าอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 มีผลต่อร่างกายผู้ติดเชื้อในหลายระบบ นอกจากนี้จากสถิติพบว่าประมาณ 0.2-20% ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งหมดมีอาการผื่นทางผิวหนังร่วมด้วย

รู้จัก เข้าใจ และพร้อมรับมือ
การกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา2019

แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการกระจายวัคซีนไปยังสถานที่ต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามในวงการการแพทย์ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา 2019

ทำไมหายจากโรคโควิด-19 แต่อาการป่วยยังอยู่

ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2563 หลังจากโรคโควิด-19 ระบาด และมีการพบว่าผู้ที่หายป่วยบางรายไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเดิมประเด็นดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่เริ่มมีการให้ความสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับอาการโควิดระยะยาว (Long COVID หรือ Long Hauler)

ข้อเท็จจริงน่ารู้เกี่ยวกับพลาสมารักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

การรักษาผู้ป่วยด้วยพลาสมาจากผู้ป่วยที่หายจากโรคโควดิ -19 แล้วยังได้ผลอยู่หรือไม่ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับพลาสมารักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19


การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการนอนคว่ำ ช่วยทำให้อาการดีขึ้นได้อย่างไร ?

นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งต่อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้วยการนอนคว่ำ

มอบชุด Gown PPE

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) โดยคุณโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษากฏหหมายกำกับดูแลองค์กร มอบชุด Gown PPE ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เติมน้ำเกลือ เจาะเลือด ล้างแผล ผ่าตัดเล็ก

เพื่อน วตท 29 และ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน Medical Procedure Tray/Surgical Tray แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณอาทรเวท – คุณ สุพัตรา กันตสุข มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

นางสุทธารักษ์ ปัญญา ผู้แทน CU Freshy 2514 มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เหตุใด ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณช่องปาก ศีรษะ และลำคอ ต้องมาพบทันตแพทย์ก่อนฉายรังสี

การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง บริเวณช่องปาก ศีรษะ และลำคอ ต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team)

มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาค เพื่อซื้อเครื่องฟอกกากาศฆ่าเชื้อโควิด -19

ครอบครัว พันธุมโกมล มอบเงินบริจาค จำนวน 163,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องฟอกกากาศฆ่าเชื้อโควิด -19 แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Cathy Doll มอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด ( มหาชน ) ร่วมกับ วิศวะจุฬาฯ รุ่น 2517 มอบเจลล้างมือแบรนด์ Cathy Doll และหน้ากากอนามัย เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ และใช้ในการรักษา Covid-19 สำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19

ไทยเบฟมอบเครื่องดื่มช้าง และโออิชิ โกลด์ ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

CPF ส่งอาหารร่วมต้านภัย โควิด-19 ระลอกใหม่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

มอบปลากระป๋องซีเล็ค

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบปลากระป๋องซีเล็ค ” ไทยยูเนี่ยน เพื่อคนไทย สู้ภัย COVID-19 ” เพื่อสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ส่งมอบอาหาร เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ส่งมอบอาหาร จำนวนวันละ 100 กล่อง เป็นเวลา 30 วัน เพื่อเป็นกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการ S&P ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ S&P มูลค่า 115,800 บาท ภายใต้โครงการ ” S&P ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 ” แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19

กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ( และโรคระบาดต่างๆ ) มูลนิธิชัยพัฒนา มอบ ชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

นักศึกษาหลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นที่ 2 ( BRAIN2 ) มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเครื่องกระตุกหัวใจ Defbrilater

คุณวิเชียร เอมประเสริฐสุข และครอบครัว มอบเครื่องกระตุกหัวใจ Defbrilater แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ปธพ.9 ปันน้ำใจ สู่ภัยโควิด

คณะนักศึกษาสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ( ปธพ.9 ) มอบตู้เย็น 7 คิวจำนวน 20 เครื่อง แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบที่นอนและเครื่องนอนสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19

กลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบที่นอนและเครื่องนอน จำนวน 150 ชุด แด่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

การรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืดด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

แถลงข่าว จุฬาฯ รักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืด ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

คลินิกสุขภาพเพศครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ปัจจุบันกลุ่มคนข้ามเพศมีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการทางการแพทย์เพิ่มมากยิ่งขึ้น สังคมไทยให้การยอมรับเรื่องเพศโดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น การติดต่อหรือเข้ารับการปรึกษาปัญหาเรื่องเพศเป็นเรื่องเปิดเผยมากขึ้นกว่าในอดีต

โครงการ “แบ่งปันสิ่งที่มี เป็นของขวัญชั้นดีให้ผู้ที่ขาด”

โครงการ ” แบ่งปันสิ่งที่มี เป็นของขวัญชั้นดีให้ผู้ที่ขาด ” เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป เพื่อเชิญชวนคนไทยรวมใจสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมอบให้กับโรงพยาบาล 3 แห่ง

เตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง Advanced HA

ต้อนรับคณะทีมเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง Advanced HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ครอบครัวนฤมลนภาลัย มอบเงินบริจาค เพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ และเพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่

พระพุทธิสารโสภณ ( เดชศาลา ) ร่วมกับ บริษัท เอส พี เวล เนส แอนด์ อินโนเวชัน จำกัด มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 31 ลัง

มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท โชคปัญญามอเตอร์ จำกัด โดย คุณประวิทย์ คุณวรรณี ทัศนปัญญา มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Pin It on Pinterest