บริษัท ไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท ไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วัดป่าห้วยกุ่ม มอบเงินบริจาค

วัดป่าห้วยกุ่ม มอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับพระภิกษุ – สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี พ.ศ. 2520 บริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ พร้อมด้วยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี พ.ศ. 2520 ร่วมสมทบทุนบริจาคซื้อเครื่อง Pulse oximeter

OPPO ร่วมด้วยช่วยกัน สู้ภัย COVID-19

บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ฟ จำกัด มอบโทรศัพท์มือถือ OPPO เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ และสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค

สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ระบบ Reverse Osmosis

บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ในเครือ

บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ในเครือ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หลับตื่นให้เป็นเวลา สุขภาพดีกว่าในอนาคต

การนอนที่อาจส่งผลร้ายกับร่างกายในระยะยาวได้ หนึ่งในปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการนอนที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ได้แก่ โรคนอนไม่หลับ (Insomnia) ซึ่งพบ 1 ใน 3 ของประชากรวัยผู้ใหญ่

อาการทางผิวหนัง จากโรคโควิด-19 ผลข้างเคียงที่ไม่ควรมองข้าม

การศึกษาวิจัยและเชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง พบว่าอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 มีผลต่อร่างกายผู้ติดเชื้อในหลายระบบ นอกจากนี้จากสถิติพบว่าประมาณ 0.2-20% ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งหมดมีอาการผื่นทางผิวหนังร่วมด้วย

รู้จัก เข้าใจ และพร้อมรับมือการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา2019

แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการกระจายวัคซีนไปยังสถานที่ต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามในวงการการแพทย์ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา 2019

ทำไมหายจากโรคโควิด-19 แต่อาการป่วยยังอยู่

ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2563 หลังจากโรคโควิด-19 ระบาด และมีการพบว่าผู้ที่หายป่วยบางรายไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเดิมประเด็นดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่เริ่มมีการให้ความสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับอาการโควิดระยะยาว (Long COVID หรือ Long Hauler)

ข้อเท็จจริงน่ารู้เกี่ยวกับพลาสมารักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

การรักษาผู้ป่วยด้วยพลาสมาจากผู้ป่วยที่หายจากโรคโควดิ -19 แล้วยังได้ผลอยู่หรือไม่ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับพลาสมารักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19


การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการนอนคว่ำ ช่วยทำให้อาการดีขึ้นได้อย่างไร ?

นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งต่อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้วยการนอนคว่ำ

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบชุด Gown PPE

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) โดยคุณโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษากฏหหมายกำกับดูแลองค์กร มอบชุด Gown PPE ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เพื่อน วตท 29 และ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์อุปกรณ์ทางการแพทย์

เพื่อน วตท 29 และ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณอาทรเวท – คุณ สุพัตรา กันตสุข มอบเงินบริจาค

คุณอาทรเวท – คุณ สุพัตรา กันตสุข มอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

CU Freshy 2514 มอบเงินบริจาค

CU Freshy 2514 มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เหตุใด ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณช่องปาก ศีรษะ และลำคอ ต้องมาพบทันตแพทย์ก่อนฉายรังสี

การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง บริเวณช่องปาก ศีรษะ และลำคอ ต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team)

สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย มอบเงินบริจาค

สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

ครอบครัวพันธุมโกมล มอบเงินบริจาค

ครอบครัวพันธุมโกมล มอบเงินบริจาค เพื่อซื้อเครื่องฟอกกากาศฆ่าเชื้อโควิด -19 แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด ( มหาชน ) ร่วมกับ วิศวะจุฬาฯ รุ่น 2517 มอบเจลล้างมือ

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด ( มหาชน ) ร่วมกับ วิศวะจุฬาฯ รุ่น 2517 มอบเจลล้างมือแบรนด์ Cathy Doll และหน้ากากอนามัย เพื่อส่งมอบกำลังใจ

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ และใช้ในการรักษา Covid-19 สำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบของบริจาค

ไทยเบฟมอบเครื่องดื่มช้าง และโออิชิ โกลด์ ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์อาหาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบปลากระป๋องซีเล็ค

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบปลากระป๋องซีเล็ค เพื่อสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ส่งมอบอาหาร

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ส่งมอบอาหาร เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ S&P

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ S&P ภายใต้โครงการ ” S&P ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 “

กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 ( และโรคระบาดต่างๆ ) มูลนิธิชัยพัฒนา มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง มอบเงินบริจาค

คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นักศึกษาการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2 มอบเงินบริจาค

นักศึกษาการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2 มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัวเอมประเสริฐสุข มอบเครื่องกระตุกหัวใจ

คุณวิเชียร เอมประเสริฐสุข และครอบครัว มอบเครื่องกระตุกหัวใจ Defbrilater แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ปธพ.9 มอบของบริจาค

คณะนักศึกษาสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ( ปธพ.9 ) มอบของบริจาค แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบเครื่องนอน

กลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบเครื่องนอน เพื่อใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

การรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืดด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

แถลงข่าว จุฬาฯ รักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืด ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

คลินิกสุขภาพเพศครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ปัจจุบันกลุ่มคนข้ามเพศมีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการทางการแพทย์เพิ่มมากยิ่งขึ้น สังคมไทยให้การยอมรับเรื่องเพศโดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น การติดต่อหรือเข้ารับการปรึกษาปัญหาเรื่องเพศเป็นเรื่องเปิดเผยมากขึ้นกว่าในอดีต

โครงการ “แบ่งปันสิ่งที่มี เป็นของขวัญชั้นดีให้ผู้ที่ขาด”

โครงการ ” แบ่งปันสิ่งที่มี เป็นของขวัญชั้นดีให้ผู้ที่ขาด ” เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป เพื่อเชิญชวนคนไทยรวมใจสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมอบให้กับโรงพยาบาล 3 แห่ง

เตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง Advanced HA

ต้อนรับคณะทีมเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง Advanced HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ครอบครัวนฤมลนภาลัย มอบเงินบริจาค

ครอบครัวนฤมลนภาลัย มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ และเพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ

ผู้มีจิตศรัทธามอบของบริจาค

พระพุทธิสารโสภณ ( เดชศาลา ) ร่วมกับ บริษัท เอส พี เวล เนส แอนด์ อินโนเวชัน จำกัด มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท โชคปัญญามอเตอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท โชคปัญญามอเตอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย