งานประชุมวิชาการ วัณโรคโลก และโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ วัณโรคโลก ( World TB Day 2021 ) และโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ( EID Conference 2021 )

มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุน 100 ปี

คุณกาญจน์ ทองใหญ่ และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 1,649,999 บาท เพื่อสมทบกองทุน 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยทางเดินอาหาร

อ.สาคร สุขศรีวงศ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อหน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเลื่อยตัดเฝือกพร้อมเครื่องดูดฝุ่นเฝือก

คุณไพจิตร รัตนานนท์ มอบเลื่อยตัดเฝือกพร้อมเครื่องดูดฝุ่นเฝือก มูลค่า 150,000 บาท เพื่อฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบครุภัณฑ์สำนักงาน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานจัดหารายได้ และ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ มอบครุภัณฑ์สำนักงาน

โครงการ “มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใส่ใจ ป้องกันรักษาได้”

รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร เปิดงานเสวนาวิชาการ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใส่ใจ ป้องกันรักษาได้ ครั้งที่ 1

มอบเจลแอลกอฮอล์

บริษัท วีซี. แฟบริค จำกัด และบริษัทในเครือ โดยคุณโกสินทร์ พรจรุงศักดิ์ มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 50 ลิตร แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเครื่องให้ยาระงับความปวดแก่ฝ่ายวิสัญญีวิทยา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง จำนวน 10 เครื่อง แก่หน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุ – สามเณรอาพาธ

เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระธรรมบัณฑิต เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 83 ปี และรับมอบเงินบริจาค เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุ – สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Big Cleaning Week & Big Cleaning Day

เปิดกิจกรรม ” Big Cleaning Week & Big Cleaning Day ” ภายใต้แนวคิด ” ทำ 5 ส เป็นนิสัย ร่วมใจประหยัดพลังงาน สถานที่ปลอดภัย แยกขยะเป็นนิสัย ใส่ใจวัสดุเสี่ยงอันตราย ”

มอบเงินบริจาคเพื่อบำรุงรักษาและจัดหาเครื่องมือแพทย์

มูลนิธิธารใจไลก้า บริษัท เอไอเอ จำกัด นำโดย คุณบุญชัย หรูตระกูล ประธานมูลนิธิธารใจไลก้า พร้อมด้วยคณะกรรมการ มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท เพื่อในการบำรุงรักษาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยศัลยศาสตร์

คุณปรางค์มาศ นิติธรรม และ คุณอรดา พิชญากร มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G3 ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบขนม POPCORN CHEWLAX

บริษัท กุลวิวรรณธน์ จำกัด มอบขนม POPCORN CHEWLAX จำนวน 150 ลัง เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

ร้านอาหาร บ้านขนิษฐา มอบอาหารกล่อง จำนวน 100 กล่อง เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ห้องผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอกไฮบริด ขีดสุดของเทคโนโลยีอัจฉริยะ

เมื่อข้อจำกัดในการรักษาเกิดขึ้นได้หลากหลายปัจจัย จึงจำเป็นต้องพัฒนาและเลือกสรรเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามาทำการรักษาควบคู่ไปกับประสบการณ์เชี่ยวชาญ
ของแพทย์

กราบมุฑิตาสักการะ พระราชพุทธิมุนี

กราบมุฑิตาสักการะ พระราชพุทธิมุนี ( หม่อมหลวงคิวปิด ปิยวิโรจโน ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( Internal Audit )

งานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( Internal Audit ) การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดดูแลผู้ป่วย ( POCT ) ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน แก่กองทัพอากาศไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน แก่กองทัพอากาศไทย เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่มีอาการเดินติด ก้าวขาไม่ออก ทั่วประเทศไทย จำนวน 500 ชิ้น

มอบผลิตภัณฑ์คุกกี้และบิสกิต ตราอิมพีเรียล

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบผลิตภัณฑ์คุกกี้และบิสกิต ตรา อิมพีเรียล เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาวัคซีน Covid-19

บริษัท ISUZU SUPPLIERS GROUP โดย Mr.Keiji Chuma : ISG Chairman และคณะบุคคลผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการเผยแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แถลงข่าว “ความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าว “ความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และความพร้อมในการทดสอบในอาสาสมัคร”

มอบผ้าห่มแก่โรงพยาบาล

คุณพรวิสาข์ – คุณพิมพ์วิสาข์ เทียนศรี และ ครอบครัว มอบผ้าห่ม จำนวน 110 ผืน แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบชุด PPE

บริษัท ไทยประกันภัยต่อ จำกัด ( มหาชน ) โดยคุณโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะ มอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โควิด -19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Pin It on Pinterest