มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณมาร์ค เดวิด เรมิแจน มอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานของฝ่ายสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จัดทำอาหาร เพื่อส่งมอบกำลังใจ


ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิณัฐภูมิเพื่อสังคม โดยภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย มอบหมายให้ร้าน มาเลศ จัดทำอาหาร เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย มอบอาหารกล่อง เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อฝ่ายศัลยศาสตร์

บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด โดยคุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่ และ ทวารหนัก ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบไข่ไก่ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เอส ดับบลิว ฟู้ดเทค จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จำกัด มอบไข่ไก่ จำนวน 30,000 ฟอง เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นวัตกรรม AI ตรวจหาติ่งเนื้อ
เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่


บอกเล่า ก้าวทันหมอ

CAD EYE (Computer Aided Detection) ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) ที่มีความสามารถในการตรวจหาติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ นวัตกรรมล่าสุดแห่งแรกของประเทศไทย

มอบหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์

นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และคณะ เป็นผู้แทนชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นำหน้ากากอนามัย N95 และ ชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล