มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

คุณแอ๊ด คาราบาว ( ยืนยง โอภากุล ) ส่งผู้แทนมอบ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ขนาด 500 ml. จำนวน 600 ขวด แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด

คุณจรินทร์ สุมานนท์ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบแอลกอฮอล์แฮนด์เจล

บริษัท เคลียร์โนส โดย นพ.พัฒนวงศ์ วรรณประสิทธิ์ และ คุณณรัฐ หาญคำภา มอบแอลกอฮอร์แฮนด์เจล จำนวน 3,500 หลอด เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่องานวิจัย

คุณวราภรณ์ พานิชพงษ์พันธุ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่องานวิจัยหน่วย Medcal Oncology ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยประสาทวิทยา

คุณพินิจ วงศ์พานิช และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อหน่วยประสาทวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีปล่อยขบวนคาราวานพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปล่อยขบวนคาราวานอุปกรณ์การแพทย์ โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ

คุณวิษณุ-คุณอัญชลี โอทนาวาธกิจ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ หน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเครื่องดื่ม ไวต้าวัน C+ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด โดย คุณจุมพต กังวานเวชกุล ผู้จัดการทั่วไป มอบเครื่องดื่ม ไวต้าวัน C+ จำนวน 1,560 กระป๋อง เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)

เข้าแสดงมุทิตาสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมหามงคล อายุครบรอบ 71 ปี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พิธีอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ “ส.ธ.”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ “ส.ธ.” ขึ้นประดิษฐานบนยอดอาคาร ส.ธ.

ลงนามถวายพระพร

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ววัน

มอบเครื่องดื่ม BK Sparkling Vitamin Drink

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด โดย คุณกิตติพงษ์ เจริญพิพัฒน์สกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มอบเครื่องดื่ม BK Sparkling Vitamin Drink เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มุ่งสู่หนึ่งในผู้นำการผลิตวัคซีนโควิด-19 ของโลก

ในสถานการณ์ที่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ยังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ผู้คนทั่วโลกล้วนฝากความหวังไว้กับการพัฒนาและผลิตวัคซีนที่ป้องกันโรคโควิด-19 ได้จริง

มอบสลัดผักธัญพืชเพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

” โอ้กะจู๋ปันฮักน้ำใจสู้ภัยโควิด ” บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด ( ร้านโอ้กะจู๋ ) มอบสลัดผักธัญพืช จำนวน 100 กล่อง เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาลและโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล มอบเงินบริจาค เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล และเพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

Pin It on Pinterest