คุณยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) มอบหน้ากากอนามัย

คุณยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในช่วงโควิด-19

บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการทางการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบเครื่องชงกาแฟ

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบเครื่องชงกาแฟ เพื่อใช้ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณวรดา ตั้งสืบสกุล และ คุณชนะ ภูมี มอบหน้ากาก N95

คุณวรดา ตั้งสืบสกุล และ คุณชนะ ภูมี มอบหน้ากาก N95 เพื่อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จำกัด มอบผลิตภัณฑ์

บริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์

Beauticool.com มอบเงินบริจาค

อ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุล ผู้แทน Beauticool.com มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิช และครอบครับ มอบเงินบริจาค

คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิช และครอบครับ มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท สวอนโนเบิล แซนด์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท สวอนโนเบิล แซนด์ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ ( NICU ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท สีลมอาคารและบริการ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท สีลมอาคารและบริการ จำกัด โดยคุณอรรนพ จิรกิติ มอบเงินบริจาค เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด ( มหาชน ) มอบเงินบริจาค

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด ( มหาชน ) มอบเงินบริจาค เพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบผลิตภัณฑ์ กุ้งซีพี แปซิฟิก

ซีพีเอฟ มอบผลิตภัณฑ์ กุ้งซีพี แปซิฟิก จากโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 มั่นใจ กุ้งซีพีแปซิฟิก” จำนวน 300 กิโลกรัม ให้ทีมแพทย์-พยาบาล และบุคลากรทางแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

คุณรัตนา ตันศิริคงคล และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบรถเข็นนั่งผู้ป่วย

คุณวชิรวิชญ์ (ไบร์ท) ชีวอารี และ Love Bright Like Win มอบรถเข็นนั่งผู้ป่วย จำนวน 10 คัน แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคอวัยวะ

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคอวัยวะแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด

บริษัทอุตสาหกรรม ท่อน้ำไทย โดยคุณกิตติ ภัทรเลาหะ และเพื่อนธรรมศาสตร์ 2515 และนักเรียนเก่า เตรียมอุดมศีกษา มอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์บูรณาการทางการแพทย์และสาธารณสุข

บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ ( เจ.เค.อาร์. ) จำกัด โดยคุณยุพิน พิพัฒน์เวช มอบเงินบริจาค จำนวน 800,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการทางการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร.

มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก

อาจารย์ปณิธิ อ้นสุวรรณ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ ทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ มอบเครื่อง Low pressure suction

มอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

อาจารย์สายสุดา อ้นสุวรรณ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา และเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณ ชนัญญา จัยสิน รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด มอบเงินบริจาค แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคโครงการ Goods for Good

บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) มอบเงินบริจาคในโครงการ Goods for Good เพื่อนำไปช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษาสำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ขาดทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การให้โลหิต

บริษัท ณามม์ แมคคอนนาซี่ จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 220,000 บาท เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การให้โลหิต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คุณสมิทธิ เนาถาวร มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้

บริษัท โรงรับจำนำในเครือ Money cafe group ปิ่นคู่/ราม/ปทุม บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุน จัดหาเครื่องมือแพทย์ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อภิกษุสามเณรอาพาธ

คุณแพรวพรรณ ชลาภิรมย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อตั้งกองทุน ” คุณไพฑูรย์ – คุณสายบัว สุขสุวรรณ ” ดอกผลเพื่อภิกษุสามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะ มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์

บริษัท ลีเกทอิรเตอร์เทรด จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลพระราชทาน จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ชมรม ต.อ. 34 มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือแและป้องกันการเผยแพร่โรคอุบัติใหม่ เพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมาก

โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้กับชายผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

วัตสัน ประเทศไทย มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ผู้บริหาร วัตสัน ประเทศไทย มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

Green Lung ปรับพฤติกรรม ลดเสี่ยงมะเร็งปอด ครั้งที่ 1

“Green Lung ปรับพฤติกรรม ลดเสี่ยงมะเร็งปอด” ครั้งที่ 1 จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 34 มอบเงินบริจาค

ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 34 ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือการป้องกันการแพร่ระบาทโรคอุบัติใหม่ และเพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันเอดส์โลก (World AIDS Day)

” Walk Together : เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา ” เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี

รู้เท่าทัน…โรคโตกว่าวัย ภัยเงียบที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม

ปัจจุบันพบเด็กจำนวนมากที่กำลังประสบปัญหา “ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย” ซึ่งภาวะนี้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจของเด็ก

บริษัท เจริญไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เจริญไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินบริจาค จำนวน 1,499,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเก้าอี้โซฟาปรับนอน

บริษัท เลซีบอย ( ประเทศไทย ) จำกัด มอบเก้าอี้โซฟาปรับนอน จำนวน 2 ที่นั่ง เพื่อ คลินิกโลหิตวิทยา และ ศูนย์ให้เคมีบำบัด แบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเจลแอลกอฮอล์

บริษัทมูฟฟาสท์ จำกัด นำโดย คุณชาญชัย ดำรงกิตกุล มอบเจลแอลกอฮอล์ คิดเป็นมูลค่า 347,800 บาท เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย