มอบชุดของขวัญเพียวรีน เพื่อสำหรับคุณแม่แรกคลอดภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท สัมมิท คอร์ปอเรชั่น โอเวอร์ซีส์ จำกัด มอบชุดของขวัญเพียวรีน ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสำหรับคุณแม่แรกคลอดภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเครื่องดื่ม วี-บูสท์ แก่บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยดริ้ง จำกัด มอบเครื่องดื่ม วี-บูสท์ เครื่องดื่มวิตามินซีผสมเบต้ากลูแคน เพื่อส่งความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ แก่บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบรถตู้เพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

ครอบครัวอัศววิทูรทิพย์ – ครอบครัวนาคลดา และกลุ่ม Oasis มอบรถตู้เพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาค เพื่อเข้ากองทุนวัคซีนโควิด-19

บริหารบริษัท Schimmer Metal Standard Co,.Ltd มอบเงินบริจาค เพื่อเข้ากองทุนวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5

รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

มอบเงินบริจาค

มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก โดยไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์

Mr.Ong Teck Chuan ประธานบริษัท ทองการ์เด้น จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเครื่องฟอกอากาศ

โครงการ LIVE GERM FREE โดยบริษัท วีต้าอินโน จำกัด มอบเครื่องอบ UVC ฆ่าเชื้อโรค และเครื่องฟอกอากาศพร้อม UVC เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเครื่องล้างมืออัตโนมัต

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล ( ประเทศไทย ) จำกัด โดยคุณอมรรัตน์ ลีลายั่งยืน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มอบเครื่องล้างมืออัตโนมัต และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค เพื่อกองทุน ส.ธ.

คุณชมธนัท – คุณชนะใจ – คุณกนกวรรณ ต้นไทรทอง มอบเงินบริจาค จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ

สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมงาน สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

พิธีทำบุญหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ

หน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวาระครบรอบการก่อตั้งหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศบุญกุศลแด่ผู้บริจาคกระดูกและเนื้อเยื่อ

สัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2563

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหกรรมลดปวดเกร็งชาตึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคคลากร โดยมี รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

ร้อยดวงใจ อาลัยรัก

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก” พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุการทำงาน และเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

มอบเงินบริจาคเพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก

ลูกค้าวิลล่า มาร์เก็ท และบริษัทวิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก โดยไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค

นางนันทกา ติงธนาธิกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นค่ายา ค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การให้เลือด สำหรับพระภิกษุ สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ธนาคารอสุจิ
ธนาคารแห่งความหวังของผู้มีบุตรยาก

ธนาคารอสุจิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งอยู่ ณ ชั้น 11 อาคารนวมินทราชินี โดยมี รศ.นพ.วิสันต์ เสรีภาพงศ์ หัวหน้าหน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์ และ น.ส.จิราพรณ์ เหงี่ยมวิจาวัฒน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการอสุจิ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบหน้ากากอนามัย

บริษัท ไอ ซี มาสค์ จำกัด โดยคุณวิวัฒ สุวรรนภาศรี ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)” เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูง ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่1

ศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่1 ประจำปี 2563

วันมหิดล ประจำปี 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ สถูปพระราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

พิธีวางพวงมาลา

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

Pin It on Pinterest