มอบของที่ระลึกบุคลากรดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบของที่ระลึก พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

ด้วยรักและผูกพัน 63

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงาน “ด้วยรักและผูกพัน 63″ เพื่อแสดงกตเวทิตาแก่พยาบาลสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุการทำงาน ในปี 2563 โอกาสนี้ ผู้แทนจากสำนักงานต่าง ๆ ในสภากาชาดไทย ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ

ประชุม สมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2563

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดประชุม สมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2563 โดยได้ร่วมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการองค์กรแพทย์

สมเด็จพระวันรัต มอบเงินบริจาค

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 8,947,514.50 บาท จากเงินมรดกของนางรัตนา ชวนะ เพื่อการกุศล และใช้สำหรับศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร

อบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 14

สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จัดอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 14 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ และบริหารทรัพยากรโรงพยาบาลที่เหมาะสม

มอบของที่ระลึกงานเกษียณอายุ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบของที่ระลึกให้แก่ นาวาอากาศโท รศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุการทำงาน

Healthcare 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ

งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศไทย “HEALTHCARE 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ” ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี

มอบเงินบริจาคเพื่อโครงการสภากาชาดไทยสู้ภัย COVID-19

นายประสิทธิ์ ชัยเรืองจิตจรัส มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท เพื่อโครงการสภากาชาดไทยสู้ภัย COVID-19

ครอบครัวชุณหสวัสดิกุล มอบเงินบริจาค

ครอบครัวชุณหสวัสดิกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท เพื่อโครงการสภากาชาดไทยสู้ภัย COVID-19

ครอบครัวพานิชยานุสนธิ์ มอบเงินบริจาค

นายธนวิตร์ – นางสาวอรกิตติ์ พานิชยานุสนธิ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 550,000 บาท เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยหน่วย Medical Oncology ฝ่ายอายุรศาสตร์

มอบเครื่องฟอกอากาศ

นายโชคชัย เตชะทักขิญพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟลคอน จำกัด มอบ เครื่องฟอกอากาศจำนวน 4 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อลดการติดเชื้อโรคทางอากาศภายในพื้นที่ของโรงพยาบาล

มอบเงินบริจาค

นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ และนางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง มอบเงินบริจาค จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อสำหรับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก

นางศิริลักษณ์ นันทชัยพร มอบเงินบริจาคจำนวน 118,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงโดยคลื่นเสียงแบบดิจิตอล และเครื่องวัดความดันชนิดสอดแขนพร้อมรถเข็นสำหรับวางเครื่อง ให้กับหน่วยโลหิตวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2563

หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน และกล่าวให้โอวาทแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ฝ่ายสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา ในพิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2563

TB DAY 2020

งาน TB DAY 2020 โดยศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา โดยปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนสูตรยาในการรักษา และวิธีการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค

มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต”

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” แก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ถอดบทเรียนรับมือโควิด-19

ศ.นพ.เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมที่เป็นระบบ และมั่นใจว่าหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะสามารถประสานความร่วมมือเพื่อฝ่าวิกฤติโรคระบาดนี้ได้อีกครั้งอย่างแน่นอน

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครอบครัวติงธนาธิกุล มอบเงินบริจาค

นางนันทกา และนายสมภพ ติงธนาธิกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครอบครัววานิช มอบเงินบริจาค

นายอภิรักษ์ และนางจันทร์ทิพย์ วานิช มอบเงินบริจาคจำนวน 1,800,000 บาท โดยแบ่งจัดซื้อเครื่อง PMS Peripheral Magnetic Stimulation ใช้สำหรับรักษาอาการปวดจากโรคระบบประสาท และเป็นค่ายาสำหรับผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเครื่องมือทางการแพทย์

ภญ.อรสา อารยพัฒน์ – นางสาวมาลินี อารยพัฒน์ – นางสาวศิริวรรณ ทิลารักษ์ ร่วมมอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Pin It on Pinterest