HEALTHCARE 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ

งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

มอบเครื่อง High Power Laser

ครอบครัววงศ์ศิริเดช มอบเครื่อง High Power Laser แก่ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเครื่องมือผ่าตัด

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด มอบเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป มูลค่า 858,095 บาท เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุน โครงการร่วมใจป้องกันภัย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปัจฉิมนิเทศหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลระดับหัวหน้าเวร ประจำปี 2563

นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร และปัจฉิมนิเทศ ปิดการอบรม หลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลระดับหัวหน้าเวร ประจำปี 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยโรคไตเด็ก

นายวรพงศ์ – นางสุภา อัศวนิเวศน์ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อหน่วยโรคไตเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

นายอภิชัย รังษีวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 350,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สนับสนุนหมวกไหมพรมสำหรับผู้ป่วย

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริษัทผู้ร่วมทุน และพนักงานจิตอาสา ร่วมถักหมวกไหมพรมสำหรับผู้ป่วย เพื่อมอบให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ

นางสาวประยูร – นางสาววรรนิภา – นางสาวณฤดี นฤมลนภาลัย มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด สนับสนุนขนม Pocky

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด สนับสนุนขนม Pocky แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีเปิดการอบรม “โครงการวางระบบพัฒนาผู้นำ Leadership Development System Design”

การอบรม โครงการวางระบบพัฒนาผู้นำ Leadership Development System Design เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้นำ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับกลางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อย่างเป็นระบบ

ครอบครัวเรืองมานะมงคล มอบเงินบริจาค

ครอบครัวเรืองมานะมงคล มอบเงินบริจาค จำนวน 30,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการรักษาผู้ป่วยมะเร็งของศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ มอบอาหาร

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ มอบอาหาร เพื่อสนับสนุน เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการตรวจสุขภาพประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ลงนามถวายพระพร

คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำความเคารพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้ง ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ธนาคารออมสินส่งมอบของขวัญ

ธนาคารออมสินส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับธนาคารออมสิน ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ประโยชน์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พัฒนาวัคซีนโควิด-19 สู่การทดสอบในมนุษย์

หลังเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมีความพยายามในการคิดค้นวัคซีนเพื่อใช้ในการรักษาโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมให้กับสุภาพสตรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดกิจกรรมการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมให้กับสุภาพสตรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

ครอบครัววัชรสินธุ์ บริจาคเงิน

นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

IC DAY 2563

รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน IC DAY 2563 ภายในงานจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อแก่บุคลากร

มอบเกียรติบัตร และปัจฉิมนิเทศ ปิดการอบรม หลักสูตรบริหารทางการพยาบาล

นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร และปัจฉิมนิเทศ ปิดการอบรม หลักสูตรบริหารทางการพยาบาล Leadership Succession Planning Program ประจำปี 2563

มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยโรคไต

ท่านผู้หญิง สุธาวัลย์ เสถียรไทย และท่านผู้หญิง ม.ร.ว.บุษบา สธนพงศ์ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ลงนามถวายพระพร

คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำความเคารพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้ง ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา


Pin It on Pinterest