รวมภาพผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนทีมคัดกรองCOVID-19

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอขอบพระคุณ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์สนับสนุน บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อบุคลกากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงต่อไป

บริจาคเงินสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 พร้อมทั้งบริจาคผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพด V Foods สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บริจาคเงินสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์

ชมรมรถปอร์เช่แห่งประเทศไทย (Porsche Club Thailand) ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเงินเพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้แทน 50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ 2513 มอบเงินเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาคสำหรับจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

นิเทศศาสตร์ รุ่น 6 จุฬาฯ 13 มอบเงินสำหรับจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และคณะทำงาน ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ COVERALL

คุณบุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ COVERALL ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19

รวมภาพผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนทีมคัดกรองCOVID-19

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอขอบพระคุณ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์สนับสนุน บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อบุคลกากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงต่อไป

มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ มอบเงินบริจาคสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค และแอลกอฮอล์เจล

ผศ.พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล พญ.อรเกศ ปัญญาเนตินาถ และผู้ป่วย #ทีมสวยสวดมนต์ มอบเงินบริจาค และแอลกอฮอล์เจล เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

มูลนิธิ แสง-ไซ้กี เหตระกูล มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเงินสมทบทุน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

คณะกรรมการศาสนาและผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินสนับสนุนสมทบทุนจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) มอบเงินสนับสนุนสมทบทุนจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบอาหารกล่อง ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ดร.ปภัสรา เตชะไพบูลย์ และครอบครัว มอบอาหารกล่อง ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

มอบเครื่องดื่ม ร่วมส่งต่อพลังขับเคลื่อนให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจ TCP ส่งมอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบผลิตภัณฑ์อาหาร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด มอบเครื่องตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด โดยคุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเครื่องมือตรวจ COVID Cobas 6800 System เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดสถานที่พักพิง Isolation Unit

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดสถานที่พักพิง Isolation Unit พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล ติดตามผลการรักษาผู้ที่มีอาการดีขึ้นจากการติดเชื้อโควิท-19

มอบผลิตภัณฑ์ผลไม้สด และสนับสนุนเงินบริจาค

บริษัท ซิตี้ เฟรช ฟรุ๊ต จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ผลไม้สด และสนับสนุนเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบพัดลมพ่นน้ำยาค่าเชื้อ

กลุ่มบริษัท ที เอ็น เวิลด์ซัพพลาย จำกัด มอบพัดลมพ่นน้ำยาค่าเชื้อ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบหน้ากากผ้า จากโครงการ “เย็บหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล”

บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย มอบหน้ากากผ้า จากโครงการ “เย็บหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล” เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบผ้าเปียกปลอดเชื้อ

บริษัท เอ็มวายคอมเมิร์ช จำกัด มอบผ้าเปียกปลอดเชื้อ เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19

มอบข้าวข้าวฉัตรไลท์

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด มอบข้าวข้าวฉัตรไลท์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้าน COVID-19

มอบนมถั่วเหลืองแลคตาซอย

บริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบนมถั่วเหลืองแลคตาซอย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้าน COVID-19

มอบอาหารกลางวัน

ร้านโอ้กะจู๋ มอบอาหารกลางวัน เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคแว่นตานิรภัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CP) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคแว่นตานิรภัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังการตรวจคัดกรองโควิด-19

มอบเครื่อง Tytocare

โรงพยาบาลสมิติเวช และเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS มอบเครื่อง Tytocare เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงติดเชื้อจากผู้ป่วย

มอบชุดป้องกันการติดเชื้อแบบ Cover all

นายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) คณะคอมมานเดอร์ มอบชุดป้องกันการติดเชื้อแบบ Cover all เพื่อแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สัมมนาออนไลน์ : รู้เท่า รู้ทัน ป้องกัน COVID-19

เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาแบบปลอดเชื้อผ่านทางออนไลน์ สัมมนาพาสุข ตอน “รู้เท่า รู้ทัน ป้องกัน COVID-19” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทาง LINE OpenChat ห้อง FM 101–สังคม

บริจาคเงินจำนวน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและสนุบสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและสนุบสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท ไทย โอโนโน่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบโปรโมรชั่นพิเศษเพื่อเป็นส่วนลดและค่าบริการจัดส่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ด(Grab Food) บนแอปพลิเคชันแกร็บ(Grab)

บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด มอบโปรโมรชั่นพิเศษเพื่อเป็นส่วนลดและค่าบริการจัดส่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ด(Grab Food) บนแอปพลิเคชันแกร็บ(Grab) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สนับสนุนเครื่องดื่ม อเมซอล และขนมสินค้าโอท็อปจากเอสเอ็มอีไทย

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัดมหาชน (โออาร์) สนับสนุนเครื่องดื่ม อเมซอล และขนมสินค้าโอท็อปจากเอสเอ็มอีไทย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบอาหารกล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้แทนจากบ้านดุสิตธานี (Dusit Thani) มอบอาหารกล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบหน้ากากอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบหน้ากากอนามัย เพื่อบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย เพื่อบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบชุดป้องกันการติดเชื้อแบบ Cover all

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบชุดป้องกันการติดเชื้อแบบ Cover all เพื่อแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคหน้ากากอนามัย และชุดตรวจ Covid-19

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด บริจาคหน้ากากอนามัย และชุดตรวจ Covid-19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบรถเข็นผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คุณณรงค์เดช ไชยลังกา บริจาครถเข็นผู้ป่วย จำนวน 10 คัน สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่

บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือ และป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบหน้ากากผ้า เพื่อบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัทโรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด (ตราห่านคู่) มอบหน้ากากผ้า เพื่อบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบหน้ากากอนามัย สำหรับบุคลากรโรงพยาบาล

บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อการป้องกันการตรวจรักษาผู้ป่วย COVID-19

โรงเรียนนานาชาติ(NIST International School) มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ใช้ในการป้องกันการตรวจรักษาผู้ป่วย COVID-19

บริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ

สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ บริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 336

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 336 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 9 สภากาชาดไทย

มอบอาหารกลางวัน เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด มอบอาหารกลางวัน เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่เฝ้าระวังคัดกรองโรค COVID-19

มอบหน้ากากอนามัย เพื่อบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด มอบหน้ากากอนามัย เพื่อบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบคุกกี้ เพื่อบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบคุกกี้ ให้บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

สมาคมตระกูลเอ็ง มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบสเปรย์ เจล แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เวทโปรดักส์กรุ๊ป มอบสเปรย์ เจล แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบหน้ากากอนามัย เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบเครื่องดื่ม เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ที่เฝ้าระวังคัดกรองโรค COVID-19

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด มอบเครื่องดื่ม เพียวริคุ น้ำเกลือแร่sponsor และเครื่องดื่มอื่นๆ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ภายใต้โครงการ CHULA’S DIAMOND ประจำปี 2563

ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ภายใต้โครงการ CHULA’S DIAMOND ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วย และครอบครัว

บริจาคหน้ากากอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริจาคหน้ากากอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคหน้ากากอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hirablue บริจาคหน้ากากอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อบำรุง และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

สโมสรไลออนส์กรุงเทพเจ้าพระยา ภาค 310 ซี มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุง และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

มอบผลิตภัณฑ์ แบรนด์ซุปไก่สกัด เพื่อสนับสนุนบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด เพื่อสนับสนุนบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบอาหาร โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มอบอาหาร โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง

เอาตัวรอดอย่างไร เมื่อตกอยู่ใน สถานการณ์ความรุนแรง

จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่จังหวัดโคราช เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งประเทศตื่นตระหนกและเศร้าสลดกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น หลายหน่วยงานตื่นตัวกับการรับมือกรณีเกิดเหตุวิกฤตเช่นนี้

มอบเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ระบบวิดิทัศน์ ( C-MAC Video laryngoscope )

คุณประภาส-คุณเจดีย์ ชลศรานนท์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเพื่อพัฒนาฝ่ายจักษุวิทยา

กลุ่มบริษัท อินเทลโนเวชั่น มอบเงินบริจาค เพื่อพัฒนาฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อหน่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน

คุณสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ บริจาคเพื่อหน่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ฝ่ายผู้ป่วยนอก และ ฝ่ายเวชศาตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ และหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G1 ฝ่ายศัลยศาสตร์

คุณนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ และหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G1 ฝ่ายศัลยศาสตร์

ผู้อำนวยการพบประชาคม : ชี้แจงสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19

ผู้บริหารพบประชาคม ชี้แจงการเตรียมความพร้อมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบพระบรมฉายาลักษณ์

คุณประเวศ อิงคดาภา มอบพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กราบมุทิตาสักการะพระราชพุทธิมุนี

กราบมุทิตาสักการะพระราชพุทธิมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

ส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

กองทุน นพ.ปภาพ – ภญ.สุวภา โขวิฑูรกิจ

บริจาคเงินสมทบกองทุน นพ.ปภาพ – ภญ.สุวภา โขวิฑูรกิจ เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Pin It on Pinterest