เปิดร้าน Family Mart

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คุณสิริเกศ จิรกิติ กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัดร่วม เป็นประธานเปิดร้าน Family Mart เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบุคลากร

Minimal Invasive Monitoring ตัวช่วยสำคัญของหมอ และผู้ป่วยในห้องผ่าตัด

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่เรียกว่า Minimal Invasive Monitoring หรือเครื่องวัดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจแบบต่อเนื่อง ที่ช่วยให้การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยวิกฤติราบรื่นขึ้นมาก

เกาะติดสถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่” แนวทางการดูแลผู้ป่วยและป้องกันตนเอง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง เกาะติดสถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่” แนวทางการดูแลผู้ป่วยและป้องกันตนเอง

บริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยสามัญ

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบริจาคเงินจากการทำบุญทอดผ้าป่า “รวมใจบัญชีจุฬาฯ” เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดโครงการ POCT DAY (Point-of-Care Testing) และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ POCT Expert

เปิดโครงการ POCT DAY (Point-of-Care Testing) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรที่ใช้งานเครื่องตรวจ มีความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน ISO 22870 : 2016

บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสาขารังสีรักษา และมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา และกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย

คุณหญิง สุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ และครอบครัว บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนสาขารังสีรักษา และมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา และกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และช่วยเหลือผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาล

เสวนาวิชาการ “Disease X : ปฐมบทไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019”

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานเสวนาวิชาการ “Disease X : ปฐมบทไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019”

ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีเปิดการใช้บริการ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Step Down)

ร่วมพิธีเปิดงานการใช้บริการ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Step Down) จำนวน 4 เตียง

ทำ Lean ดีอย่างไร ทำไมต้องทำ Lean

การประชุม เรื่อง “ทำ Lean ดีอย่างไร ทำไมต้องทำ Lean” โดยมุ่งหวังให้มีการพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าในขั้นตอนการทำงาน การให้บริการ เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ คนทำงานมีความสุขในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม เพื่อนำความรู้จากสถาบันการแพทย์มืออาชีพมาเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

กราบมุทิตาสักการะ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท)

กราบมุทิตาสักการะ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวงและเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 77 ปี ณ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง

กราบมุทิตาสักการะ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม)

กราบมุทิตาสักการะ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 97 ปี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

บริจาคเงินเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ ให้หอผู้ป่วย

คุณฐาปณีย์ น้ำเพชร พร้อมด้วย คุณสุทธินันท์ น้ำเพชร มอบเงินบริจาคเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ ให้หอผู้ป่วย อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

สนับสนุนการผลิตหน้ากากประคบเย็น “CARE MASK”

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการผลิตหน้ากากประคบเย็น ” CARE MASK ” มอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G ในโครงการ “Home Health Care”

กลุ่มทรู ภายใต้ True 5G World of Health and Wellness ร่วมกับ ZTE สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G ในโครงการ “Home Health Care”

โครงการอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) จัดโครงการอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ Simulation & CPR Center

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร EMT รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ( EMT ) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

พิธีบวชเนกขัมมบารมี สวดมนต์ข้ามปี 2562-2563

พิธีบวชเนกขัมมบารมี สวดมนต์ข้ามปี 2562-2563 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาบุคลากรหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต ( NICU )

DSC Clinic บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาบุคลากรหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต ( NICU )

แอพพลิเคชั่นเพื่อทดสอบว่าตาท่านแห้งหรือไม่

ขอเชิญชวนทุกท่าน ดาวน์โหลด ทดสอบ และแชร์ แอพพลิเคชั่นเพื่อทดสอบว่าตาท่านแห้งหรือไม่ เพื่อคัดกรองโรคตาแห้งได้ด้วยตนเอง และตระหนักถึงโรคตาแห้งเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ) ประจำปี 2562

ไทยสมายล์ มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

โครงการ WE For WE สายการบินไทยสมายล์ มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

Pin It on Pinterest