งานเลี้ยงสังสรรค์ “ คืนหรรษาจุฬา สามัคคี ” ประจำปี 2563

งานเลี้ยงสังสรรค์ “คืนหรรษา จุฬาฯ สามัคคี” ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ อาคารภูมิสิริมังคลนุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กิจกรรมร้องเพลงอวยพรปีใหม่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดกิจกรรมร้องเพลงอวยพรปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ฯ เพื่อเป็นเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและส่งมอบความสุขในเทศกาลนี้

อวยพรปีใหม่สื่อมวลชน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อวยพรปีใหม่กับสื่อ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ข่าวสารของโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับทีมประชาสัมพันธ์ มอบของที่ระลึกและปฏิทินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2563

บริจาคเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง

กลุ่มธุรกิจ TCP บริจาคเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 4,650,000 บาท ให้กับ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – วัดบวรนิเวศวิหาร

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – วัดบวรนิเวศวิหาร ประจำปี 2562 รายได้สมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

การผ่าตัดสมองแบบผู้ป่วยตื่น (Awake Craniotomy) กับการทำงานเป็นทีมของศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และผู้ป่วย

การผ่าตัดสมองจึงเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากที่สุด ปัจจุบันมีการผ่าตัดสมองรูปแบบหนึ่งที่ผู้ป่วยต้องถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาในช่วงหนึ่งของการผ่าตัดเพื่อทำการทดสอบการตอบสนองบางอย่าง การผ่าตัดรูปแบบนี้เรียกว่า การผ่าตัดสมองแบบผู้ป่วยตื่น (Awake Craniotomy)

บริจาคเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วย ศูนย์โรคหัวใจ

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด(มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน 1,429,006 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วย ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้อันดับ 1 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค

นิตยสารแบรนด์เอจ เปิดผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2019 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้อันดับ 1 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค

การแสดงดนตรีจิตอาสา วง Thailand Symphony Orchestra (วงTSSO)

วง Thailand Symphony Orchestra (วงTSSO) นำวงดนตรีออเคราตร้า มาอาสาสมัครจัดการแสดงดนตรีให้ผู้รับการรักษาพยาบาล เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้ผู้ป่วย

งานวันรำลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะ

วันรำลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะ ( Donor remembrance day ) จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อให้ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ และบุคลากร ทำกิจกรรมร่วมกัน

กราบมุทิตาสักการะ พระเทพญาณวิศิษฏ์

กราบมุทิตาสักการะ พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เนื่องในวาระ อายุวัฒนมงคล 73 ปี

งานเสวนา สูงวัยใส่ใจ “ไม่ล้ม ไม่พรุน” และ “กิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อ การหกล้ม และโรคกระดูกพรุน”

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด จัดเสวนา “สูงวัยใส่ใจ “ไม่ล้มไม่พรุน” และ “กิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม และโรคกระดูกพรุน”

บริจาคเพื่อฝ่ายศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G1 ฝ่ายศัลยศาสตร์

คุณศิริรัตน์ อุษณกรกุล บริจาคเพื่อฝ่ายศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G1 ฝ่ายศัลยศาสตร์

บริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ

คุณสมชาติ – คุณลัดดา ฉัตรฉลวย บริจาคเงิน เพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

บริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คุณสมิทธิ เนาถาวร ผู้มีอุปการคุณ บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ หน่วยตจวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการบริษัท มอบเงินบริจาค จำนวน 1,800,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ หน่วยตจวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

คุณพลพัชร์ – คุณวรารัตน์ เลาเศรษฐกุล บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น “HEALTHCARE INNOVATION TRAINING & ENTREPRENEURSHIP EXPLORATION 2020”

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา บุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้ประกอบการในวงการแพทย์ที่ต้องการพัฒนางานบริการและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

เชิญชวนร่วมงาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

วัดบวรนิเวศวิหาร และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายาสำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ และผู้ป่วยทั่วไป

โครงการเดิน – วิ่ง การกุศล “Chula cancer run ก้าว…ทันมะเร็ง”

เชิญชวนร่วมงานวิ่ง “Chula Cancer Run ก้าว…ทันมะเร็ง” 15 ธันวาคม 2562 รายได้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง จุฬาฯ ในการนำไปใช้ดำเนินการพัฒนายารักษามะเร็งแบบภูมิคุ้มกันบำบัด

CASA Conference 2019

สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการโรคผิวหนัง Chulalongkorn Annual Surgery & Aesthetic Conference 2019

นวัตกรรมการฟอกตับ ช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคตับเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต นอกจากจะเชี่ยวชาญการรักษาผู้ป่วยโรคไตแล้ว ยังค้นพบเทคนิคพิเศษที่สามารถรักษาผู้ป่วยโรคตับด้วยการฟอกตับได้อีกด้วย

บริจาคเพื่อศูนย์หลอดเลือดสมองครบวงจร และศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บจ.อุตสาหกรรม ท่อน้ำไทย โดยคุณกิตติ ภัทรเลาหะ และเพื่อนธรรมศาสตร์ 2515 นักเรียนเก่าเตรียมอุดม มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อศูนย์หลอดเลือดสมองครบวงจร และศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

งานเสวนา โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ครั้งที่ 6 “เลือกกินอย่างไร ดีต่อใจ ดีต่อทางเดินอาหาร”

หน่วยโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง “เลือกกินอย่างไร ดีต่อใจ ดีต่อทางเดินอาหาร” เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเอง

รับมอบบริจาคเงินเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

คุณวิภา รัตนเมธานนท์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 บริการตรวจสุขภาพประชาชน ฟรี!!

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. ณ อาคาร ภปร

งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จลงพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 27 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังชุมชนยุติเอดส์”

ตั้งกองทุน ” คุณแม่สุพินดา เอื้อพันธเศรษฐ ” เพื่อการวิจัย

คุณนุกูล เอื้อพันธเศรษฐ และ คุณอภิญญา โลหะเวช บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อก่อตั้งกองทุน ” คุณแม่สุพินดา เอื้อพันธเศรษฐ ” เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านการเติบโตทางจิตวิญญาณสำหรับบริการทางการแพทย์

บริจาคเพื่อผู้ยากไร้

พระพรหมมงคล วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


Pin It on Pinterest