บริจาคเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์เฉลิมพระเกียรติ


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562)

“คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 2562 ครั้งที่ 2” จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ปล่อยคาราวานโครงการ “คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ” จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา ปี 2562 จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ให้เข้าถึงการตรวจรักษาที่มีคุณภาพสูง

ครอบครัว กมลเนตร ร่วมบริจาคเงิน เพื่อศูนย์พัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัว กมลเนตร ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท เพื่อศูนย์พัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณวนิดา กมลเนตร

บริจาคตั้งกองทุน พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ

พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อตั้งกองทุน พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) และ เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

งานสัปดาห์เภสัชกรรม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 เสวนาภาคประชาชนและ กิจกรรมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน”

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

พิธีเปิดงานกาชาด ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานกาชาด ประจำปี 2562

การอบรมกัญชา และแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2

การอบรมกัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 เป็นความร่วมมือ 3 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมทบทุน กองทุน “ห้องส่องกล้อง Surgical Endoscopy” มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท เพื่อเข้ามูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุน “ห้องส่องกล้อง Surgical Endoscopy”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิดงานวันเบาหวานโลก 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงาน “วันเบาหวานโลก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” (World Diabetes Day 2019)

ก้าวอีกขั้น ! แพทย์จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง.. “CHULA CANCER RUN ก้าวทันมะเร็ง”


ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงความคืบหน้าด้านงานวิจัยการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง พร้อมทั้งเชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล “CHULA CANCER RUN ก้าว…ทันมะเร็ง” เพื่อหารายได้สมทบทุน กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง จุฬาฯ

เจาะลึกกระบวนการผ่าชันสูตรศพ ค้นหาความจริง เพื่อความยุติธรรม


บอกเล่า ก้าวทันหมอ

การชันสูตรศพในปัจจุบันว่าเมื่อมีผู้พบศพแล้วแจ้งต่อเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าพนักงานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่และสภาพศพ หากพบว่าการตายนั้นผิดธรรมชาติ จะแจ้งไปยังแพทย์นิติเวชให้เข้ามาร่วมในการชันสูตรศพ

บริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้แทน บริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Recreational Drugs Use ความบันเทิงที่อาจถึงแก่ชีวิต


บอกเล่า ก้าวทันหมอ

บ่อยครั้งที่เรามักจะได้เห็นข่าวความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ชีวิต หรือแม้กระทั่งทรัพย์สิน จากการใช้สารเสพติดตามสถานบันเทิงในหมู่วัยรุ่นและนักท่องเที่ยวในสื่อต่างๆนอกจากการใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังมีการใช้ฤทธิ์ของยาควบคุมบางประเภทแบบผิด

บริจาคเพื่อหน่วยหัวใจ และศูนย์ประสาทศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณธัญธร วงศ์ศิริเดช บริจาคเงินจำนวน 4,000,000 บาท เพื่อหน่วยหัวใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ และเพื่อศูนย์ประสาทศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการ Innovation Market

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดโครงการ Innovation Market ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ

Pin It on Pinterest