โครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ : กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส่งมอบถุงผ้าใน “โครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ : กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า” จำนวน 1000 ใบ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิญาณสังวร

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมพิธี การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิญาณสังวร

จัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารภูมิสิริ มังครานุสรณ์

คุณวิวัฒน์ – คุณชมพูนุท เตชะไพบูลย์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์สำหรับอาคารภูมิสิริมังครานุสรณ์ และเพื่อพัฒนา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เสวนารู้ทันโรคตับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดงานเสวนารู้ทันโรคตับ ตอน ไวรัสตับอักเสบบี ซี ไขมันตับ มะเร็งตับ “กัญชาหรือยาหมอ” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิด Chula Care ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้สูงวัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน เปิดร้าน   “ Chula Care ” ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงวัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันปิยมหาราช

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี สมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่ 6 สภานายิกาพระองค์แรกของสภากาชาดไทย เนื่องในวันสวรรคตครบ 100 ปี

บริจาคเพื่อศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครอบครัว คุณพ่อกมล เอี่ยมสกุลรัตน์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อ ศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.พญ.นฤชร กิจไพศาลรัตนา แพทย์ประจำ ศูนย์ประสาทศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

เปิดหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่าย ออร์โธปิดิกส์

ฝ่ายออร์โธปปิดิกส์ เปิดหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ให้บริการให้ผู้ป่วยที่ต้องการกระดูกและเนื้อเยื่อเพื่อเสริมสร้างภาวะสูญเสียกระดูกและเอ็นจากสาเหตุต่าง ๆ

สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ภายในงานให้มีการจัดนิทรรศการด้านสุขภาพ ให้ความรู้แก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2562 โดยมี นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  กล่าวรายงาน ณ โถงล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ โถงล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีทำบุญถวายสังฆทาน และสดับปกรณ์ ถวายเป็นพระราชกุศล

ทำบุญถวายสังฆทาน และสดับปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านบริการ มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี สถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมนำเสนอผลโครงการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean ( A3 Report 9 ช่อง ) เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าในการทำงาน

ดนตรีจิตอาสา เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นางสาวญาณิศา ศรีสมบูรณ์ นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แสดงความประสงค์สมัครเล่นดนตรีจิตอาสา มอบรายได้สนับสนุนกิจกรรมดนตรีจิตอาสาจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทั้งหมด จำนวน 88,888 บาท

ครบรอบ 47 ปี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร นายธีรพร ยินเจริญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 47 ปี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

สัปดาห์วันไข่โลก 2562

งาน Grand Opening Gimmick “สัปดาห์วันไข่โลก 2562” ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารสุข และคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ณ ชั้น 1 อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ลงนามถวายพระพร

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถวายแจกันดอกไม้ ที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และลงนามถวายพระพร

งาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก “

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก ” พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุการทำงาน และเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

เปิดทางเชื่อมอาคาร (Skywalk) ระยะที่ 2

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดทางเชื่อมอาคาร (Skywalk) ระยะที่ 2 ระหว่างอาคารจอดรถหลังที่ 3 กับอาคารภูมิสิริมังครานุสรณ์ เพื่อความสะดวกในการสัญจรสำหรับบุคลากรและผู้ใช้บริการ

แถลงข่าว “ครั้งแรก! ของวงการแพทย์อาเซียน e-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต

วันที่ 26 กันยายน 2562 แถลงข่าว “ครั้งแรก! ของวงการแพทย์อาเซียน e-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต” ความสำเร็จ“ครั้งแรก ในวงการแพทย์อาเซียน” ของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบอิเล็กโทรนิกส์ หรือ e-learning

บริจาคเพื่อศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,216,786 บาท จากกิจกรรมวิ่งการกุศล “Cigna Run Therapy” โดย บมจ. ซิกน่า ประกันภัย

โรคติดเกม ภาวะคุกคามสุขภาพเด็กไทย ที่พ่อแม่ต้องช่วยดูแลและป้องกัน

จากการติดตามข่าวสารในยุคปัจจุบันมักจะเห็นข่าวคราวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไทยที่มี “พฤติกรรมติดเกม” มากขึ้น โดยกลุ่มผู้เล่นเกมที่ตกอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือ เด็กและเยาวชนที่ยังไม่สามารถควบคุมตนเองได้

Pin It on Pinterest