มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ บริจาค

มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อหน่วยโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อผู้ป่วยด้านปลูกถ่ายอวัยวะ และหน่วยโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก

คุณธนณัฏฐ์ โชคธนากาญน์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านปลูกถ่ายอวัยวะและ หน่วยโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลอุทัยธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ดูงาน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบกายภาพอาคารพิเศษ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาเร็ว หายขาดได้

มะเร็งเต้านม หากพบเร็ว และได้รับรักษาที่ถูกวิธี มีโอกาสหายสูงถึง 90%

โครงการ “แต้มต่อชีวิต”

โครงการ “แต้มต่อชีวิต” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ชวนร่วมสมทบทุนบริจาคให้กับ 11 โรงพยาบาลรัฐที่ร่วมโครงการ ด้วยการบริจาค “แต้ม” สะสมบัตรเครดิตกรุงศรี หรือบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ หรือบริจาคเงินผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์

มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา บริจาคเพื่อผู้ป่วยสามัญ

มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000.- บาท เพื่อผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สัมมนาโครงการ “การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของคนและสัตว์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ระยะที่ 1)”

โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ระยะที่ 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเผยแพร่ผลการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ

อบรมระยะสั้น “Case-based approach : From guideline to practice “

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562 เรื่อง “Case-based approach : From guideline to practice ” โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดขึ้น

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคตับ

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกและพระครูหิรัญประชามานิตย์ ได้ร่วมออกหน่วยในโครงการศูนย์ฯ โรคตับสัญจร ครั้งที่ 1

“702Runner” บริจาครถเข็นผู้ป่วย

ทีมงานนักวิ่ง 702Runner (กลุ่มแฟนคลับของคุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร) เข้ามอบรถเข็นผู้ป่วย (wheelchair) ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาดไทย สำหรับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน รวมพลังเสนอ “นโยบายต่อสู้โรคมะเร็งที่ถูกต้อง” เพื่อพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน รวมพลังเสนอ “นโยบายต่อสู้โรคมะเร็งที่ถูกต้อง” เพื่อพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์”

กราบพระผู้ใหญ่

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และคณะ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระราชาคณะที่ได้เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ใหม่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)

เรื่องเล่าคุณภาพ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “เรื่องเล่าคุณภาพ” เรื่องราวความประทับใจในการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ พร้อมมอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1210(370ที่นั่ง) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โซน B

ประชุมสมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2562

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดประชุมสมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2562 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดพิธี

บริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในโอกาสสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 126 ปี

คณะกรรมการโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมชมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

คณะกรรมการโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยเข้าเยี่ยมชมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ อาคารรางวัล BAS Building Safety Award 2019 ระดับ Platinum

งาน IC Days 2562

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงาน IC Day 2562 พร้อมจัดกิจกรรมเน้นป้องกันการติดเชื้อรูปแบบต่างๆ โดยมี ผศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

รางวัล “ดีเด่นด้านการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ Smart Utilization Management Award”

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบรางวัล ” ดีเด่นด้านการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ Smart Utilization Management Award “

“ประกวดสุขภาพเด็ก” ในงานกาชาด ประจำปี 2562

กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ร่วมกับฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนน้องๆ อายุ 1-5 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรม“ประกวดสุขภาพเด็ก” ในงานกาชาด ประจำปี 2562

สมทบทุนกองทุน ฯพณฯ องคมนตรี มล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์

ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อสมทบทุน กองทุน ฯพณฯ องคมนตรี มล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

มอบเข็มในงานพิธีเลื่อนระดับเข็ม แสดงความสามารถพยาบาลแกนนำดูแลผู้สูงอายุ ( CGRN’S )

พิธีเลื่อนระดับเข็ม แสดงความสามารถพยาบาลแกนนำดูแลผู้สูงอายุ ( CGRN’S ) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบบัตรโดยสารรถไฟฟ้า

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบบัตรโดยสารรถไฟฟ้าจำนวน 1,000 ใบ เนื่องในโอกาส เปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบกระเช้าแสดงความยินดี 73ปี บางกอกโพสต์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยทีมประชาสัมพันธ์ เข้ามอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี

ลงนามถวายพระพร

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


Pin It on Pinterest