มุทิตาสักการะ
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ และคณะ น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม และรองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร