ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ CHULA’S DIAMOND ประจำปี 2561 เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวยากไร้ โดยมี พระราชวรญาณโสภณ  เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส  รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง นางชลิดา  อุทัยเฉลิม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ได้เงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 389,066.85 .-บาท