สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลนุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เปิด ร้าน “ต้นกล้า ฟ้าใส” ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิด ร้าน “ต้นกล้า ฟ้าใส” ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับให้บริการแก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากร และผู้มาใช้บริการ

บริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

นายหยวน – เจียง เลี่ยว และ นางสาวหลิง เฉิน บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม บริจาค

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และคณะผู้บริหาร ร่วมกันบริจาคเงินจากการจัดกิจกรรม Happy Halloween Charity 2018 จำนวน 245,700 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

นายสุชาติ ลือชัยขจรพันธ์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 550,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายจังหัน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ และสาธุชนที่เลื่อมใส พ่อแม่ครูอาจารย์พระป่าสายกรรมฐาน จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายจังหัน

กิจกรรมร้องเพลงวันคริสมาส

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และกลุ่มคริสชน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมร้องเพลงอวยพรวันคริสมาส ส่งความสุขให้กับผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยภายใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบำบัดทดแทนไต

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม) ประจำปี 2561

บริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู และหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

คุณพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช บริจาคเงินจำนวน 4,000,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ จำนวน 2,000,000 บาท และเพื่อซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 2,000,000 บาท

แถลงข่าว “ทายาทเด็กหลอดแก้วคนแรกของไทย”

เปิดการแถลงข่าว “ทายาทเด็กหลอดแก้วคนแรกของไทย” ยืนยันความสำเร็จของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์สามารถแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยาก

เสวนาวิชาการ : ตอบโจทย์สังคมโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ เรื่อง “Disease X – ลึกลับ อำพราง โรคติดเชื้อ”

เสวนาวิชาการ : ตอบโจทย์สังคมโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ เรื่อง “Disease X – ลึกลับ อำพราง โรคติดเชื้อ” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ร้ายแรง เป็นภัยต่อโลกโดยมีการแพร่ระบาดในประเทศไทย

บริจาคเพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

นพ.บุญเสริม – นางลักขณา เจียมปรีชา บริจาคเงินจำนวน 1,200,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสมทบกองทุน 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

“ทำ Lean ดีอย่างไร ทำไมต้องทำ Lean”

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง “ทำ Lean ดีอย่างไร ทำไมต้องทำ Lean”

เปิดใช้บริการเรียก รถตุ๊ก ตุ๊ก สาธารณะ ผ่านแอปพลิเคชั่น MuvMi

เปิดการใช้บริการเรียก รถตุ๊กตุ๊ก สาธารณธะ ผ่านแอปพลิเคชั่น MUVMI ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

เปิดศูนย์อาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี หม่อมราชวงศ์ จตุมงคล โสณกุล ประธานกรรมการบริษัท เอ็ม.ที.อาร์. รีเทลส์ จำกัด

บริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นายสมิทธิ เนาถาวร บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา

บริษัท หาดใหญ่สหพาณิชย์ จำกัด และคณะ บริจาคเงิน 2,000,000 บาท เพื่อสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นางศิริเนตร – นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู และบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่ายา ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การให้เลือดสำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ

บริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด้านการผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

นางวิภา กนกากร บริจาคเงิน 2,000,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

บริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด้านการผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

เสวนาเรื่อง “กัญชา ถึงเวลาหรือยัง”

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดเสวนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “กัญชา ถึงเวลาหรือยัง” เพื่อแลกเปลี่ยนควมรู้และความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง กัญชาทางการแพทย์

สมทบทุน “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา”

นางประภาศรี บุนนาค ภรรยา นพ.สรวง บุนนาค แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 7 บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงาน “เดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย”

โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย รายได้นำไปจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) และส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคทั่วประเทศ

บริการตรวจสุขภาพ วันพ่อแห่งชาติ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

สมทบกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด โดย นายสุทธิคำ แต่โสภาพงษ์ ประธานกรรมการ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท สมทบกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ยาแอนติบอดี้รักษามะเร็ง ความหวังของคนไทยทั้งประเทศ

“จะเป็นไปได้หรือไม่…หากคนไทยสามารถพัฒนาและผลิตยาแอนติบอดีสำหรับรักษามะเร็งเพื่อลดต้นทุนจากเดิมที่มีราคาสูงถึง 200,000 บาทต่อเข็ม ให้เหลือเพียง 20,000 บาทต่อเข็ม”

Pin It on Pinterest