HIV RUN 2018 : WE LOVE WE CARE

HIV-NAT, SEARCH ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ร่วมกับ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล HIV Run 2018

แถลงข่าว แพทย์จุฬาฯ ก้าวไกล .. สร้างนวัตกรรมการรักษามะเร็ง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แถลงข่าว เรื่อง แพทย์จุฬาฯ ก้าวไกล .. สร้างนวัตกรรมการรักษามะเร็ง

วันปิยมหาราช

คณะผู้บริหารวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561

มอบถุงผ้าสำหรับใส่ยาประจำหอผู้ป่วย

นางลดาวัลย์ รวมเมฆ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถุงผ้าสำหรับใส่ยาประจำหอผู้ป่วย

มอบประติมากรรมรูปหล่อสำริด รัชกาลที่ 9

นายภัคพงศ์ เช็ง มอบประติมากรรมรูปหล่อสำริด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

ครอบครัววิชัย-วิไล เหลืองวัฒนากิจ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง

บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 4 เครื่อง

บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง

คุณวิฑูรย์ เตชะไพบูลย์ และครอบครัว พร้อมด้วย คุณกมลศรี-คุณวิบูลย์ องค์วาสิฏฐ์ บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง

วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 10

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส อาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 10 (10th World Stroke Day)

ตำราเวชศาสตร์ ผู้สูงวัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานเสวนาเปิด “ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงวัย”

พิธีทำบุญตักบาตรโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

นายชัยโรจน์ – นางดนุชา คุณพนิชกิจ และนางสาวชมพูนุท ศตวุฒิ บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ป.3 ร่วมทำความดี

อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 125,000 บาท

บริจาคเพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติก โดยไม่ต้องผ่าตัด

นางวิมลวรรณ บุนนาค บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติก โดยไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ดูงาน

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด ครบรอบ 29 ปี

เทคนิคใหม่พิชิตอาการกระดูกทับเส้นประสาท เจ็บน้อย หายเร็ว สูงวัยก็ผ่าตัดได้

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกสันหลังสามารถประยุกต์ใช้ “สกรูเหล็กชนิดใหม่” ผสมผสานกับ “เทคนิคใหม่” ทำให้การรักษาที่มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนหมอนรองกระดูก

ครบรอบ 46 ปี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ครบรอบ 46 ปี

งาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก “

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก ” พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2561


Pin It on Pinterest