มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ฝ่ายสูติศาสตร์

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี  2561

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ดูงานระบบสารสนเทศ

รศ.นพ.นภดล นพคุณ ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

บริจาคเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง

คุณพีรัชต์ สุจริตกุล บริจาคเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ให้กับหน่วยระงับปวด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และ รศ.พญ.สุปราณี นิรุตติศาสน์ หัวหน้าหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ คลินิคระงับปวด ชั้น 17 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม (Surgical ICU)

นพ.เอกวรรณ ชันซื่อ และ รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ บริจาคเงินจำนวน 4,444,444 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม ( Surgical ICU )

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชชนก

ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านส่งเสริมและฟื้นฟู พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน

ด้วยรักและผูกพัน 61

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในงาน “ด้วยรักและผูกพัน 61 ”  เพื่อแสดงกตเวฑิตาแก่พยาบาลสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุการทำงาน ปี 2561

ร้อยดวงใจด้วยรัก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

ศ.พญ. ศิริวรรณ วนานุกูล หัวหน้าฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เป็นประธานเปิดงาน ร้อยดวงใจด้วยรัก เพื่อผู้เกษียณอายุการทำงานของอาจารย์แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แถลงข่าว การจัดแสดงคอนเสิร์ต “ส่งต่อความหวัง พลังชีวิต เพื่อน้องโรคเลือดและมะเร็งเด็ก”

แถลงข่าว การจัดแสดงคอนเสิร์ต  “ส่งต่อความหวัง พลังชีวิต เพื่อน้องโรคเลือดและมะเร็งเด็ก” และจัดเสวนาให้ความรู้สถานการณ์โรคเลือดในเด็กปัจจุบัน

ถวายมุทิตาสักการะแด่ สมเด็จพระวันรัต

ถวายมุทิตาสักการะแด่ สมเด็จพระวันรัต  (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ 82 ปี

บริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คุณสมาน ไวทยะมงคล บริจาคเงินจำนวน 1,000,559.99 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันอัลไซเมอร์โลกเพื่อประชาชน ( World Alzheimer’ s Day)

“ไขความจริง โรคอัลไซเมอร์” เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ให้แก่ประชาชน

บริจาคเพื่อการพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

มูลนิธิจิรกิติ โดยนายอรรณพ จิรกิติ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อการพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รางวัล BSA Building Safety Award 2018 อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับโล่รางวัล BSA Building Safety Award 2018 อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับ Gold

116 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบกายภาพอาคารพิเศษ นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

บริจาคเพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูก และรักษาโรคมะเร็ง

ครอบครัวธัญญการ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูก และรักษาโรคมะเร็ง ฝ่ายอายุรศาสตร์

Talk Show “BoB Talk Marut Teach”

นายอนุชาติ พิรุณธนาไพศาล และนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล มอบเงินบริจาคจากการจัด Talk Show “BoB Talk Marut Teach” จำนวน 150,000 บาท

โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ พุธหรรษา

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ พุธหรรษา โดยชมรมผู้สูงวัยสุขภาพดี จุฬาฯ-กาชาด เพื่อจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย งานศิลปะ และให้ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรม

มอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรม ประจำปี 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลกลุ่มงาน/หน่วยงานคุณธรรม ประจำปี 2561 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ห้องผ่าตัดระบบไฮบริด(Hybrid) นวัตกรรมอิจฉริยะเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ

คอลัมน์ “บอกเล่าก้าวทันหมอ” ฉบับนี้จะพาท่านผู้อ่านไปเยี่ยมชมและรู้จักกับ “ห้องผ่าตัดระบบไฮบริด” ห้องล่าสุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิร่วมกตัญญู มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มูลนิธิร่วมกตัญญู โดย นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยเปิดค่ายหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยผู้ลี้ภัยโรฮิงญาที่บังคลาเทศ

การเปิดค่ายหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่เมืองคอกซ์บาซาร์ ประเทศบังคลาเทศ


Pin It on Pinterest