โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดประชุมวิชาการร่วม กับ Kyoto Perfectural University ครั้งที่ 4

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตา และการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคตา แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดประชุมวิชาการร่วม กับ Kyoto Perfectural University ครั้งที่ 4

บริจาคเพื่อหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา

สมาคมสุวรรณสามัคคี นำโดย คุณมาลี วงศ์ทองเหลือ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเพื่อศูนย์ฝึกสมอง Cognitive Fitness Center

นางสาวลักษณา รัตนศิริวิไล บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ฝึกสมอง Cognitive Fitness Center โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเครื่องระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา

บริษัทไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเครื่องระงับปวด มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง ให้กับหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา และคณะรัฐมนตรี เดินทางมาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ของทุกวัน

รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล “เครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น” จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยศูนย์โรคหัวใจ

พระอธิการวรพจน์ อุปสันโต เจ้าอาวาสวัดป่าบุญคุ้มเกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา บริจาคเงิน จำนวน 176,830 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมทบทุนเพื่อพัฒนาฝ่ายจักษุวิทยา

คุณวรนุช วิญญูนันทกุล บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธิไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561

รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน และกล่าวให้โอวาทแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ฝ่ายสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีเปิดโทรศัพท์ฉุกเฉินภายใน (EMERGENCY CALL)

ศ.นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และสาธิตวิธีการใช้งาน โทรศัพท์ฉุกเฉินภายใน (EMERGENCY CALL) เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย สำหรับผู้มาใช้บริการและบุคลากร

มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา บริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นางปรียาพร กยาวัฒนกิจ (พรประภา) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) นำมูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา บริจาคเงินจำนวน 20,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อและสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เปิดโครงการ CHULA CARE เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศการบริการทางการแพทย์ของภูมิภาค

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมมือกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เปิดโครงการ CHULA CARE พัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยยกระดับการให้บริการผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากรของโรงพยาบาล

มอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาลระดับกลาง”

นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน มอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาลระดับกลาง (Senior Nurse Manager Skill Development Program )”

บริจาคตุ๊กตาช้างมือจับ

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด บริจาคตุ๊กตาช้างมือจับ จำนวน 100 ตัว เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

ครอบครัวเดชาวิจิตร มอบเงินจำนวน 4,226,270 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการ Digital Social Innovation 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ Digital Social Innovation 2018

แขนกลช่วยผ่าตัด (Robotic Surgery) ทางเลือกที่แพทย์ใช้ – ทางรอดที่ผู้ป่วย “มะเร็งต่อมลูกหมาก” มั่นใจ

การผ่าตัดโดยใช้แขนกลหรือหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Surgery)เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อราวๆ 10 ปีที่ผ่านมา

เสวนา “ถ้ำหลวง : ความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่”

เสวนาหัวข้อเรื่อง “ถ้ำหลวง : ความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่” เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีบำเพ็ญกุศล วัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญกุศล

จัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ( PCR )

นางสาวละไม สุติเชวงกุล บริจาคเงินจำนวน 321,000 บาท สมทบทุนกองทุน 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ( PCR )

HIV Run 2018

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
ศาลาภิรมย์ภักดี (แปดเหลี่ยม) สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
05.00 – 09.00 น.


Pin It on Pinterest