เยาวชนจิตอาสา มอบรายได้สมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญ

ด.ช.ธนวิน ธนพรธวัล มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วย

บริจาคเงินซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยไฟฟ้า ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

บริจาคเงิน สำหรับฝ่ายออร์โธปิดิกส์ เพื่อจัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยไฟฟ้า

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561

ประชุมวิชาการ เรื่อง “Transforming Nursing Roles in Precision Nursing”

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – วัดบวรนิเวศวิหาร ประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – วัดบวรนิเวศวิหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อนำรายได้สมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาล

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561 

ตลาดนัดสุขภาพ ( Health Day Forum )

ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านส่งเสริมและฟื้นฟู เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัดสุขภาพ” Health Day Forum ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดนตรีเยาวชนจิตอาสา

ด.ช.ดรัส วรรณสารเมธา อายุ 9 ขวบ นักเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด.ช.บรมกร วรรณสารเมธา อายุ 12 ขวบ นักเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ ปทุมวัน จิตอาสาเล่นเปียโน พร้อมด้วย ด.ช.ธนวิน ธนพรธวัล อายุ 9 ขวบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จิตอาสาเล่นดนตรีกู่เจิง สร้างความสุขด้วยดนตรีให้แก่ผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Update แนวทางการรับแพทย์ 2 สังกัด

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดประชุมสมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2561 เรื่อง ” รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการองค์กรแพทย์ ” โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูงาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พบผู้รับบริการของห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO15189, ISO15190

คณะกรรมการระบบห้องปฏิบัติการ จัดการประชุม ” พบผู้รับบริการของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO15189 , ISO15190 ” ประจำปี 2561 โดยมี รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสนับสนุนเทคนิคการบริการ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ไมเกรน หายได้ไม่ต้องพึ่งยา

ไมเกรน (Migraine) คืออาการปวดศีรษะชนิดหนึ่งที่ตรวจไม่พบพยาธิสภาพหรือสาเหตุในโพรงกะโหลกศีรษะ (primary headache) เกิดจากมีการหลั่งสารสื่อประสาทที่จะนำไปสู่ขบวนการอักเสบ

ภาวะแทรกซ้อนจาก โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย หากมีความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานและไม่ได้รับการรักษา จะเป็นเสมือนระเบิดเวลาที่ฝังอยู่ในตัวเรา

โรคฮิตใน ผู้สูงอายุ

นับเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่สังขารย่อมร่วงโรยไปในอายุที่มากขึ้น เป็นเหตุให้ในผู้สูงอายุมักมีโรคประจำตัวต่างๆมากกว่าคนในช่วงอายุอื่นๆ โดยปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อย แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ

แมลงก้นกระดก ภัยร้ายใกล้ตัว

แมลงก้นกระดก (Rove beetles) หรือที่เรียกกันว่า ด้วงก้นกระดก ด้วงก้นงอน หรือ ด้วงปีกสั้น เป็นแมลงขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีดำสลับส้มเป็นปล้องๆ

Workshop การพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้ดูแล

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อสรุปปัญหาความต้องการและโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้ดูแล โดยมี ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ

นิทรรศการสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 โดยมี นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ โถงชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

บอกลา “มอร์ฟีน” ด้วยวิทยาการระงับปวดมะเร็งเรื้อรังแบบใหม่

เพราะเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวล้ำในปัจจุบัน ทำให้ผู้ป่วยยุคนี้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการเจ็บปวดอีกต่อไป ทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีในขณะรับการรักษาอีกด้วย คอลัมน์ “บอกเล่าก้าวทันหมอ ” ฉบับนี้จะขอนำท่านผู้อ่านมาพบกับคลินิกฝังเข็มและบำบัดความเจ็บปวดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยอีกครั้ง

8 พฤษภาคม วันกาชาดโลก รอยยิ้มแห่งการให้และจิตอาสา

วันกาชาดโลกในปี 2561 ยังคงนำเสนอถึงความเข้มแข็งในการทำงานของอาสาสมัครที่มีอยู่ทั่วโลก ภายใต้แนวคิด “Everywhere for everyone-กาชาดเข้าถึงทุกที่ ช่วยเหลือทุกคน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายในการปฏิบัติงานและความเป็นสากล

พิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ โดยมีญาติของอาจารย์ใหญ่และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมในพิธี

บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ประจำปี 2561

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 125 ปี สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบเข็มอุณาโลมทองคำและโล่เชิดชูเกียรติ


Pin It on Pinterest