โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกิจกรรม “M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)  ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสถาบันการแพทย์ต่างๆ จัดกิจกรรม “M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้โดยสาร และประชาชนในพื้นที่

เปิด “ศูนย์การเรียนรู้และอบรมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูง”แห่งแรกในประเทศไทย

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว “ศูนย์การเรียนรู้และอบรมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูง” โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ศ.นพ. วิชัย เบญจชลมาศ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง หัวหน้าห้องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและ Noninvasive โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธีเปิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 4 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลสระบุรี ดูงาน Corporate Image & Brand Management โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ให้การต้อนรับ นพ.อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี นพ.ประพงษ์ วงศ์ระวีกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี พญ.ปิยชนก ทศพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านภาพลักษณ์องค์กร โรงพยาบาลสระบุรี และคณะ จำนวน 18 คน

แถลงข่าว จัดทีมแพทย์ “คลินิกเคลื่อนที่”ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ..ฟรี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานแถลงข่าว  “คลินิกเคลื่อนที่” ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ให้เข้าถึงการตรวจรักษาที่มีคุณภาพสูงสุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี จัดแสดงดนตรีอังกะลุง

คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี ชั้น 4 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการแสดงดนตรีอังกะลุง โดยสมาชิกชมรมคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี ฯ

งานเสวนา
“ตอบโจทย์สังคม โรคพิษสุนัขบ้า”

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดเสวนาเรื่อง “ตอบโจทย์สังคม โรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แนะนำนวัตกรรมการทำหมันสุนัขโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยมี ศ.นพสุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธาน

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ CHULA’S DIAMOND ประจำปี 2561

รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับรางวัล “นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น” ประจำปี 2561 ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นเฉพาะด้านสังกัดมหาวิทยาลัย

ประชุมวิชาการ โรคกระจกตาโก่ง (Keratoconus Workshop)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ศูนย์เลเซอร์สายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง  โรคกระจกตาโก่ง (Keratoconus Workshop)

งานเสวนาภาคประชาชน โรคกระจกตาโก่ง : KC Family Day

ศูนย์เลเซอร์สายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง โรคกระจกตาโก่ง โดยจัดกิจกรรมภาคประชาชนภายใต้ชื่อ “KC Family Day”

พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2” ภายใต้ โครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย

World Kidney Day 2018 : โรคไตกับผู้หญิง

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ หัวหน้าหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร จัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2561

โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง เยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คณาจารย์ และคณะนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ (STEAM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง  จำนวน 24 คน เยี่ยมชมหน่วยงานบริการผู้ป่วยภายในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

พิธีมอบโล่ รางวัลพระราชทาน ฯ ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2561

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2561 โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย กล่าวรายงาน

กราบมุทิตาสักการะ เจ้าอาวาสวัดพระราม 9

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.  ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ  รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และคณะ เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)

จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายออโธปิดิกส์

คุณพรดี ลี้อิสสระนุกูล  คุณพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ และ คุณโชคชัย เศรษฐีวรรณ บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ วันที่ 9 มีนาคม 2561  ณ ศาลาทินทัต

คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี บริจาคเครื่องมือแพทย์

คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เครือข่ายองค์กรแพทย์จุฬา -รามาธิบดี

รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ ประธานองค์กรแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

ไขความลับ ! ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ใหลตาย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแถลงข่าว ไขความลับ … ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ใหลตาย จากการถอดรหัสพันธุกรรม ในคนไทยกว่า 750 คน ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่และการจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน


Pin It on Pinterest