สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

นาย Wong Ee Yung Dennis และ นางสาวมันทินี เตชะกุลวณิชย์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันพัฒนาการวิจัยการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นการรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะ โดยอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรมหรือข้อมูลในระดับโมเลกุลมาใช้ในการตรวจวินิจฉัย การเลือกรูปแบบ การรักษา การเลือกใช้ยา รวมถึงการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกลับเป็นซ้ำอีก

คณะผู้บริหารหลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.6) ดูงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อิทธพร ธนะเจริญ ประธานหลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง  และ พล.ต. นพ.พีระพล ปกป้อง ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.6) นำคณะผู้บริหารหลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.6) ซึ่งจัดโดยแพทยสภา

กิจกรรมสัปดาห์ “วันนอนหลับโลก” (World Sleep Day 2018)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย ศูนย์นิทราเวช ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “วันนอนหลับโลก World Sleep Day 2018” สร้างความตระหนักเรื่องการนอนหลับอย่างถูกวิธีพิชิตโรคร้าย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561ณ ชั้น 14 ระเบียงรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

พิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพิธีบังสกุลอุทิศแด่ผู้วายชนม์

สมทบทุนโครงการพัฒนาอาคาร ภปร


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณเอื้อมพร บุญธรรม บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อโครงการพัฒนาอาคาร ฉลอง 60 ปีครองราชย์ อาคาร ภปร โดยมี รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาทินทัต

รายได้เพื่อการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสั่งจอง ผ้าพันคอไหมซาติน ลายดอกราชพฤกษ์ (สีเหลือง) ภาพเขียนสีน้ำ ขนาด 1 x 1 เมตร จาก อ.พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก พฤกษศิลปินสีน้ำ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Geriatric Nursing Course for Nurses

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ Temasek Foundation International and Tan Tock Seng Hospital สาธารณรัฐสิงคโปร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง TFI Geriatric Nursing Course for Nurses เพื่อศึกษาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแล และการพยาบาลผู้สูงอายุ

การบรรยาย Development of Pallative Care Services in Singapore

ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย จัดการบรรยาย เรื่อง ” Development of Pallative Care Services in Singapore ” โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Patricia Neo จาก Assisi Hospice

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อมะเร็งเต้านม) รับผู้ยากไร้มะเร็งเต้านม…ฟรี

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อมะเร็งเต้านม) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ยากไร้ที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคมะเร็งเต้านมและผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยังไม่เคยผ่านกระบวนการรักษาจากที่ใดมาก่อน จำนวน 44 ราย เข้าร่วม “โครงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย”

สวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการคุณ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบสวัสดีปีใหม่ 2561 คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประชุมวิชาการ 8th Asia-Pacific Otology Neurotology Conference , APON 2018

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ 8th Asia-Pacific Otology Neurotology Conference, APON 2018 ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม


Pin It on Pinterest