การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 63

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 63 ระหว่างวัน 25-26 มกราคม 2561 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม

การเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค : โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กำหนดจัดโครงการขอรับรองกระบวนการคุณภาพการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วัคซีนไข้เลือดออก…เรื่องจริงที่ควรรู้

คณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรแพทย์ และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการวาระพิเศษ เรื่อง “วัคซีนไข้เลือดออก…เรื่องจริงที่ควรรู้”

กราบสวัสดีปีใหม่ 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกอบด้วย ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย

กิจกรรมร้องเพลงส่งความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2561

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ส่งความสุข สร้างรอยยิ้ม พร้อมมอบของขวัญ

Minimally Invasive Surgery การผ่าตัดแบบส่องกล้อง เจ็บน้อย แผลเล็ก

การผ่าตัดแบบส่องกล้องเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการศัลยแพทย์ไทย ในปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่มจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี จากนั้นจึงมีการศึกษา วิจัยอย่างต่อเนื่อง


Pin It on Pinterest