สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทำบุญเลี้ยงพระส่งท้ายปี 2560 และ ต้อนรับปีใหม่ 2561

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาชาดไทย จัดทำบุญเลี้ยงพระ ท่านพระประกาศพุทธกิจ (ท่านเจ้าคุณวีระ อภิวีโร) พร้อมให้ศีล เจริญพรพุทธมนต์ รับพร และ กล่าวสัมโนทนียกถาอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2560 และต้อนรับปีใหม่ 2561

บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครอบครัวฉัตรจุฑามาส บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ คุณบัลลังค์ ฉัตรจุฑามาศ โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ด้านความเสี่ยง รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

อบรมเชิงปฏิบัติการนักเสริมสร้างสุขภาวะ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเสริมสร้างสุขภาวะ

ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดบวรนิเวศวิหาร -โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี วัดบวรนิเวศวิหาร -โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาลพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

ทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ ประจำปี 2560 โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธาน ณ ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์

โรงพยาบาลราชวิถี เยี่ยมชมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ พร้อมด้วย อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านความเสี่ยง ให้การต้อนรับ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และคณะ

รับมอบพื้นที่ โครงการปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายการจัดหารายได้ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธีรับมอบ พื้นที่ในโครงการ ปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

คุณเฉลิมพล วังวิทยา และ คุณวิไล วังวิทยา บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ และเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน บริจาค

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน โดย คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์ ( วตท.22 ) บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กราบสวัสดีปีใหม่ 2561

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล เข้ากราบสวัสดีและขอพรผู้บริหารสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

“Love and Share” ความงดงามแห่งการให้ สร้างรอยยิ้มบนใบหน้าให้กับผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Love and Share”

สุขภาพดี ด้วยการบริจาคโลหิต

การบริจาคโลหิตนอกจากจะเป็นการทำบุญ ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ทำให้ผู้บริจาคมีจิตใจที่สดชื่นเบิกบานแล้ว ยังทำให้เกิดประโยชน์แก่สุขภาพของผู้บริจาคโลหิตหลายอย่างด้วยกัน

ภาวะเครียด

ความเครียดนั้น มีสาเหตุทั้งจากความคิดของตนเอง และจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยสามารถ แบ่งได้เป็นประเภทต่างๆ นอกจากนี้ความเครียดส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ย่อมส่งผลไปถึงประสิทธิภาพในการเรียน การทำงาน สัมพันธภาพต่อครอบครัวและบุคคลแวดล้อมอีกด้วย

มะเร็งต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมากทำหน้าที่สร้างสารน้ำซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำอสุจิในเพศชาย โดยต่อมลูกหมากอยู่ใต้ต่อกระเพาะปัสสาวะและหุ้มรอบท่อปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมากมักพบได้ใน ผู้ชายสูงอายุ

โรคต้อลมและต้อเนื้อ

ต้อลมและต้อเนื้อ เป็นเนื้อนูนที่เยื่อตาขาวข้างกระจกตาดำ ถ้าอยู่เฉพาะที่เยื่อบุตาขาว (conjunctiva) เรียกว่าต้อลม (pinguecula) แต่หากรุกล้ำเข้ามาในกระจกตาดำ (cornea) เราก็เรียกว่าต้อเนื้อ (pterygium)

โรคซึมเศร้า บั่นทอนจิตและสุขภาพ

ทุกวันนี้ เราได้ยินการกล่างถึง โรคซึมเศร้า (Depression) เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งโรคนี้ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยมีปัจจัยจากภาวะแวดล้อมต่าง ๆ หรือปัญหาทางชีวภาพของ ร่างกายที่ส่งให้สมองส่วนอารมณ์ทำงานไม่ปกติ ผลิตอารมณ์และมุมมองในแง่ลบ

5 โรคที่มากับหน้าฝน

สภาพอากาศและอุณหภูมิที่เย็นชุ่มฉ่ำในช่วงหน้าฝน เป็นสาเหตุทำให้โรคติดต่อสามารถ แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับอากาศประเทศไทยที่แปรปรวน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็น ยิ่งทำให้สุขภาพและภูมิคุ้มกันถดถอย จึงเป็นที่มาของโรคติดต่อยอดฮิตที่ควรทราบและพึงระวังไว้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “บ้านบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”

สภากาชาดเมียนมาร์เยี่ยมชม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ให้การต้อนรับต้อนรับ Prof. Dr. Mya Thu ประธานสภากาชาดเมียนมาร์  Prof. Dr. Nang Htawn Hla รองประธานสภากาชาดเมียนมาร์ และ  Dr. Amaya Maw-Naing สมาชิกคณะกรรมการผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ห้องประชุม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คม ชัด ลึก เรื่อง กินอยู่อย่างไร…ห่างไกลมะเร็ง

หน่วยโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง ระบบทางเดินอาหารและตับ ครั้งที่ 4 ตอน ” คม ชัด ลึก เรื่อง กินอยู่อย่างไร…ห่างไกลมะเร็ง”

ดนตรีจิตอาสา เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ด.ช. ธนวิน  ธนพรธวัล อายุ 9 ปี นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สมัครเล่นดนตรีจิตอาสา

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ถือเป็นประเภทของโรคมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 1 ของหญิงไทยในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยในผู้หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไปแนะนำให้ตรวจมะเร็งเต้านมทุกปี

โรคถุงน้ำในเต้านม

กลุ่มโรคถุงน้ำในเต้านม (Fibrocystic changes) เป็นภาวะที่สามารถพบได้ในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ โดยอาจไม่จัดเป็นโรคหรือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด

5 เรื่องต้องห้ามก่อนเข้านอน

การนอนหลับที่ดี เป็นขั้นตอนแรกในการมีชีวิตที่ดี เพราะฉะนั้น การกำจัดปัญหาของการนอนจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ

โรคนอนไม่หลับ

โรคนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้ในประชากรทุกช่วงอายุ คนส่วนมากจะมีอาการนอนไม่หลับ 1-2 คืน แต่บางครั้งอาจเกิดขึ้นนานเป็นสัปดาห์ เดือนหรือปี โรคนอนไม่หลับมักพบในผู้หญิงและผู้สูงอายุ

โรคลมหลับ

โรคลมหลับ (Narcolepsy) เป็นโรคเกี่ยวกับการนอนหลับที่มีอาการง่วงนอนตลอดเวลา และหลับในช่วงเวลาต่างๆอย่างผิดปกติ ในบางครั้งอาจมีอาการคล้ายหลับ (คือมีกล้ามเนื้ออ่อนแรง คอตก เป็นต้น) ขณะที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลง

โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน คือ โรคที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลงเรื่อยๆ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงสร้างของกระดูกซึ่งมีผลให้กระดูกบางและเปราะ ไม่สามารถรับน้ำหนักหรือแรงกดดันได้ตามปกติ ทำให้เกิดความเสี่ยงกระดูกหักได้ง่าย

6 อาการเสี่ยงโรคหัวใจ

คำว่า “โรคหัวใจ” คือคำกว้างๆที่หมายความครอบคลุมโรค และอาการหลากหลายเกี่ยวกับการทำงานหัวใจที่ผิดปกติ

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

ถึงแม้ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าขึ้น แต่ก็ยังไม่มียาใดสามารถรักษาโรคเบาหวานให้หายขาดได้ จุดประสงค์ของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สำคัญคือ การดูแลและรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงคนปกติ

สูงวัย ห่างไกลอัมพาต

โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นภาวะที่สมองสูญเสียการทำงานบางส่วนอย่างเฉียบพลันจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือจากหลอดเลือดสมองแตก ทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย

โรค มือ เท้า ปาก

โรคมือเท้าปาก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหลายชนิด ติดต่อได้ง่ายโดยการสัมผัสกับเชื้อโดยตรง จากตัวผู้ป่วยหรือจากเชื้อที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม

โรคอีสุกอีใส

โรคอีสุกอีใส เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มาด้วยอาการไข้ออกผื่น พบมากในเด็กแต่สามารถพบในผู้ใหญ่ได้โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ บางกรณีสามารถหายได้เอง แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

โรคอุจจาระร่วง

โรคอุจจาระร่วงหรือโรคลำไส้อักเสบ พบได้บ่อยในคนทุกวัยโดยเฉพาะในเด็ก ในเด็กทารก มักเกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากการดูแลความสะอาดของขวดนมไม่ดีพอ

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิด“ ห้องคริสต์ศาสนา” ศูนย์รวมทางใจเพื่อคริสตชน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติศาสนกิจห้องคริสต์ศาสนา “ห้องเปี่ยมรัก” เพื่อเป็นการสนับสนุนการดูแลทางด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยและญาติ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บริการตรวจสุขภาพฟรี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 โดยไม่คิดมูลค่า ตั้งแต่เวลา 07.00 -12.00 น.

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แถลงข่าว “ความสำเร็จคลินิคภาวะหัวใจล้มเหลว”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการแถลงข่าว “ความสำเร็จคลินิคภาวะหัวใจล้มเหลว” โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

ใจถึงใจ ปี 2 : ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย

24 พฤศจิกายน พศ. 2560 กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ ฝ่ายอายุรศาตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน “ใจถึงใจ ปี 2” (Heart Failure Patient Appreciation Day) หรือ ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย ณ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิดงาน

วันมหาธีราชเจ้า

นางสาววรมน เดชเมธาวีพงษ์ ผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สมทบทุนเพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คุณไพศาล มงคลประดิษฐ บริจาคเงินจำนวน 240,000 บาท เพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมทบทุนเพื่อเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. คุณภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล บริจาคเงินจำนวน 78,888 บาท เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ดูงานส่วนสนับสนุนทางการแพทย์

นางสาวสุกานดา นิ่มทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ อาจารย์กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย และนักศึกษา จากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ายการพยาบาล นำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการ “ การนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (ผลงาน PI-2W ) ” โดยมี นางสาวทิพวรรณ ปานขาว ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคารจอดรถหลังที่ 3

ผลงานการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean

แถลงข่าว “โครงการคอนเสิร์ตการกุศล ศรัทธาเพื่อชีวิต”

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 จัด  “โครงการคอนเสิร์ตการกุศล ศรัทธาเพื่อชีวิต” โดยศิลปินวงคาราบาว เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือ 42 โรงพยาบาลรัฐที่ขาดแคลน

กราบมุทิตาสักการะ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง

นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 81 ปี

บอกลาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ ด้วยการ “ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”

“อาการปวดเข่า” เป็นอีกหนึ่งอาการที่บ่งบอกถึงความเสื่อมถอยของร่างกายในผู้สูงอายุ


Pin It on Pinterest