สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ”

แถลงข่าวพิธีเปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ “ธ คู่ฟ้า ภูมิสิริมังคลานุสรณ์”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าวพิธีเปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ “ธ คู่ฟ้า ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธาน

นิทรรศการภาพ “จารจำในใจ จุฬาฯ บันทึกไว้ ๑๙๙ เมตร”

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพ “จารจำในใจ จุฬาฯ บันทึกไว้ ๑๙๙ เมตร”

มุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระวันรัต

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง กราบถวายมุทิตาสักการะแด่ สมเด็จพระวันรัต

FACELIFT ดึงหน้า บอกลาริ้วรอย โดยไม่หลงเชื่อสื่อโซเชียล

คําว่า Faceift นั้นหากแปลให้ถูกต้อง คือ “ยกหน้า” แต่คนไทยเรียกว่า “ดึงหน้า” จนกลายเป็นคําเรียกติดปาก และใช้กันจนเป็นทางการไปแล้ว


Pin It on Pinterest