พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

พระมหากรุณาธิคุณ

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์เชิญอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พยาบาล เข้าร่วมพิธีรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีกำลังใจในการดูแลประชาชนต่อไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ