โอสถสภา ร่วมบริจาคเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสุรินทร์ คุณสมพร โอสถานุเคราะห์ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 10,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 90 ปี ของคุณสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ และเนื่องในโอกาสที่โอสถสภาครบรอบ 130 ปี โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ หัวหน้าศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย