โรงแรมมณเฑียรกรุงเทพ มอบข้าวมันไก่มณเฑียร

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 นายมณเฑียร ตันตกิตติ์ รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารโรงแรมมณเฑียร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ (ถนนสุรวงศ์) มอบข้าวมันไก่มณเฑียรจำนวน 250 ชุด เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต