โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม บริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โดย ผศ.ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเงินบริจาค จากโครงการเทศน์มหาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จำนวน 439,743.68 บาท เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562  ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม