โรงพยาบาลอุทัยธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ดูงาน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบกายภาพอาคารพิเศษ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านอาคารรักษาพยาบาล ภายในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562