โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มอบเงินสนับสนุน

สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา