โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัทเอสซีจี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัทเอสซีจี ในการพัฒนาแนวคิดการออกแบบและแบบงาน สำหรับโครงการอาคารศูนย์เตรียมความพร้อมทางการแพทย์ขั้นสูง (CAMP) เพื่อขยายศักยภาพการรองรับการรักษาพยาบาลให้กับประชาชน และพร้อมรับมือกับโรคระบาดใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยมี ศ.นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับนายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี และมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัท เอสซีจี ร่วมเป็นสักขีพยาน

ความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัท เอสซีจี จะสนับสนุนการให้ข้อมูล องค์ความรู้ด้านการก่อสร้าง รายละเอียดทางเทคนิค รวมถึงให้คำปรึกษาในการออกแบบงานวิศวกรรมทั้งหมดของอาคาร การสำรวจและจัดทำแบบชั้นต้น และรายการประกอบแบบต่างๆ เพื่อยกระดับการออกแบบและก่อสร้างอาคารศูนย์เตรียมความพร้อมทางการแพทย์ขั้นสูง (CAMP) ตามเป้าหมายของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย