โครงการ “Friends for Life” สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

กลุ่มธนาคารทิสโก้ ฉลองครบรอบ 50 ปี จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จากโครงการ “Friends for Life” จำนวน 23,799,990 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ชั้น 21 อาคารทิสโก้

ทั้งนี้ โครงการ Friends for Life ริเริ่มขึ้นตามเจตนารมณ์ของทิสโก้ที่มุ่งตอบแทนสังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ