โครงการ Ethics Day

คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Ethics Day เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองด้านจริยธรรมกับคุณค่าของวิชาชีพ CHULA Nurse Moral Model โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล โครงการธนาคารความดีพยาบาลต้นแบบอัตลักษณ์จริยธรรม “CHULA” ตาม Nurse Moral Model ประจำปี 2565 และโครงการประกวดหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่อผู้ป่วย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ที่ผ่านมา