โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced critical and emergency care nursing (ACCN)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางวลีภรณ์ ริยะกุล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านการพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced critical and emergency care nursing (ACCN) ประจำปี 2563 โดยมีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 48 คน ผู้สำเร็จการอบรมทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการแสวงหาความรู้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย ณ  ห้องประชุมใหญ่ อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 15  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย